- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

ASTRONOM

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

27-ASTRONOM


TANIM

Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, saman yolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.

A- GÖREVLER

– Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre,fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların,boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini gözetler, göreceli durumları hesaplar,
– Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman
tablolarını matematiksel olarak hesaplar,
– Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,
– Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,
– Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir.Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların ışık değişimlerini inceler,
– Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar
yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Aynalı ve mercekli teleskoplar,
– Mikrometreler,
– Spektroskoplar,
– Radyometre ve radyo teleskoplar,
– Bolometreler,
– Radyasyon kaydedici cihazlar,
– Astograflar,
– Kameralar,
– Dürbünlü fotoğraf makineleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Astronom olmak isteyenlerin,
– Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Görme organı sağlam, görüşü keskin,
– Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük
ayrıntıları algılayabilen,
– Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve
sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Astronomi eğitimi ülkemizde aşağıdaki üniversitelerin fen fakültelerine bağlı “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir.
– Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
– Ege Üniversitesi (İzmir), Fen Fakültesi,
– Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Fen-Edebiyat Fakültesi,
– İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fizik,
– Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır,
Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler
vardır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

– Öğrenciler eğitimin 1. yılında; Matematik, Fizik, Fizik Laboratuarı,
Soyut Matematik, Analitik Geometri ve Genel Astronomi,
– 2. yılında; Genel Astronomi, Astronomi Tarihi, Küresel Astronomi,
Teknik Elektrik, Astronomide Veri Analizi, Astronomide Sayısal
Çözümleme, Adi Diferansiyel Denklemler, Kısmi Türevli Denklemler,
Basıc Programlama ve Temel Kimya,
– 3. Yılında; Gezegenler Sistemi, İstatistik, Astronomi, Astrofizik, Gök
Mekaniği, Genel Programlama, Kuantum Fiziği ve Laboratuarı,
Elektronik ve Laboratuarı,
– 4. yılında; Astrofizik, Radyo Astronomi, Yıldız Atmosferi, Güneş
Fiziği, Gözlemsel Astronomi, Pratik Astronomi derslerini alırlar.
– Ay ve Güneş Tutulmaları, Yüksek Enerji Astrofiziği, Nümerik Analiz,
Çift Yıldızlar, Kozmolojiye Giriş, Değişen Yıldızlar, Spektral Analiz
Yöntemleri, Plazma Fiziği ve Galaksiler seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

-Eğitimini başarı ile tamamlayanlara”Lisans Diploması” ve” Astronom “ unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik
kariyere başlayabilirler.
– Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.
– Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin
hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.
– Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili
alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler.
– Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır.
Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100
civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik,
fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar.

Astronom olarak çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfından 8. derecenin 1. kademesinden işe başlarlar.

Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronomi unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Fizikçi,
– Matematikçi,
– Uzay Mühendisi.

H- EK BİLGİLER

ASTRONOMİ BİLİM
DALLARI

Güneş sistemi, yıldızlar, yıldız kümeleri, samanyolu diğer galaksiler, galaksi kümeleri ve bu yapılar arasına yayılmış gaz ve toz bulutları astronominin inceleme alanındaki cisimlerdir. Kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birçok dala ayrılan astronomi bilim dalları içinde en önemlileri genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile ilişkisi yoktur.

GELECEKTE MESLEKTE
GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Astronomi yaşamın kökenine hatta uzak geleceğine de ışık tutmaktadır. İnsanlık astronomi bilgisini kullanarak evrende var olması beklenen yaşam kolonileriyle iletişim kurma çabası içindedir. Uzak geleceğini başka dünyalarda aramaktadır.
Gelecek yüzyılda kurulması planlanan uzay istasyonları, ay üssü, mars üssü bu arayışın birer adımıdır. Atılacak olan bu adımlar için gittikçe daha fazla astronomik bilgi ve daha fazla teknolojik çalışma gerekmektedir. Astronomik bilgi için gerekli olan deneysel çalışmalar büyük yatırımlar gerektirmektedir. Gelişmiş ülkeler, Türkiye bütçesini aşan çok büyük paralar harcayarak uzay araştırmaları yapmaktadırlar.

Ülkemizde batılı anlamda astronomi çalışmaları Cumhuriyet döneminde başlamış yavaş fakat kararlı bir gelişmeyle bugüne gelmiştir. Astronomlarımız kısıtlı olanaklarla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bilimsel araştırmalara katılım gençlerde daha fazladır. Son yıllarda genç astronom sayısında artış olmuştur. Ulusal gözlemevlerinin kurulmasıyla aktif ve genç astronomlara gereksinme duyulacağı düşünülerek, genç gökbilimcilerin yetişmesine verilen önem de zamanla artmaktadır.

Bu amaçla TÜBİTAK, Astronomi Derneği ve bazı araştırma uygulama merkezlerinin desteğiyle sempozyumlar ve seminerler düzenlenmektedir. Gençler yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılmaları için teşvik edilmekte, üniversiteler ve TÜBİTAK gibi yurtiçi kuruluşlarla NATO gibi yurtdışı kuruluşlar tarafından parasal olarak desteklenmektedir. Böylece astronomi çalışmalarındaki gelişme zamanla artacaktır.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
– Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu –2005
– ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
– “Türkiye’de Astronomi Çalışmaları” Prof.Dr. Osman DEMİRCAN
(Bilim ve Teknik Dergisinin Kasım-Aralık 1993 Sayısı),
– Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Eğitim Programı
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net