- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

COĞRAFYACI

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

60-COĞRAFYACI


TANIM

Yeryüzünün fiziksel yapısı, iklimi, bitki örtüsü ve nüfus dağılımı ile ülkelerin ekonomik etkinliklerini inceleyen kişidir.

A- GÖREVLER

– Yeryüzü şekillerinin oluşumu, bölgelerin fiziki durumu, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve insanların ekonomik faaliyetleri ile ilgili araştırmalar yapar, yeryüzü şekillerinin insan yaşantısına etkilerini araştırır,
– Yeryüzünün oluşumu ve geçirdiği evreler, depremlerin oluş nedenleri, iklimler ve iklimleri etkileyen faktörler, yerüstü sularında meydana gelen değişiklikler, nüfusun yeryüzünde dağılışı ve bunların sebepleri, ekonomik ve idari yapılanmaları gibi konularda gözlem ve laboratuar çalışmaları yapar,
– Yapılan araştırmalardan yararlanarak coğrafik haritalar (Nüfus dağılımı haritası, jeomorfoloji haritası, eğreltiler vb.) hazırlanmasına katkıda bulunur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Haritalar, uçak veya uzaydan çekilmiş hava fotoğrafları,
– Özellikle, lâboratuar çalışması yaparken: mikroskop, stereoskop, elek, fırın,
elektro mikroskop, klizimetre, jeolog pusulası,
-Beşeri coğrafya ile ilgili araştırmalar için anketler.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Coğrafyacı olmak isteyenlerin;
– Normalin üstünde genel yetenek düzeyine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
– Güçlü bir belleğe sahip,
– Bilimsel araştırmalara meraklı,
– Dikkatli bir gözlemci ve elde ettiği verileri yorumlayabilen,
– Ellerini ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Coğrafyacı araştırma yaparken arazide ve laboratuarda, harita ve şemalar çizerken büro ortamında çalışır. Arazi çalışmalarında ortam sıcak ya da soğuk olabilir. Çalışmalar sırasında meslektaşları ile araştırma yapılan yerdeki insanlarla iletişim içinde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi, aşağıda yer alan üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerinin coğrafya bölümü ile Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde verilmektedir.

– Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Afyonkarahisar),
– Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi,
– Ankara Üniversitesi, Dil ve tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara),
– Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Erzurum),
– Balıkesir Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi,
– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,
– Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (İzmir),
– Fatih Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),
– Fırat Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi (Elazığ),
– Harran Üniversitesi, Fen-EdebiyatFakültesi (Şanlıurfa),
– İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi,
– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi (Samsun),
– Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
– Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta),
– Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi(Van),

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Coğrafya,
– Sosyal Bilimler,
– Jeoloji,
– Matematik,
– Astronomi,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS)’ de “Coğrafya” lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ-2) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda “Coğrafya” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ile Genel Kültür alan/kol/bölüm mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi dört (4) yıldır,
Eğitim süresince, okutulan belli başlı dersler: Genel Klimatoloji, Jeomorfoloji, Coğrafi Kartografya, Beşeri Coğrafyaya Giriş, Genel Ekonomik Coğrafya, Hidrografya, Bitki Coğrafyası, Türkiye Jeomorfolojisi, Uygulamalı Jeomorfoloji, Uygulamalı Klimatoloji, Toprak Coğrafyası, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Harita bilgisi, Grafik ve Diyagram, Çizim Yöntemleri.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “ Coğrafya Lisans Diploması” ve “Coğrafyacı” ünvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların jeomorfoloji ile ilgili birimlerinde coğrafya mezunları da görev alabilmektedirler. Ancak, söz konusu kuruluşların kadrolarının sınırlı olması nedeniyle coğrafyacıların iş bulma olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilir.

“Coğrafya Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olabilirler.

Özel sektörde bu alanla ilgili çalışma olanağı olmadığı gibi, coğrafyacıların kendi işyerlerini açmaları da söz konusu değildir.

Çalışma alanının sınırlı olması nedeni ile coğrafyacıların büyük bir kısmı alanlarının dışındaki işlerde çalışmaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Coğrafya mezunlarından öğretmen olarak çalışanlar 9. derecenin 1. kademesinden maaşla göreve başlarlar, ayrıca ek ders ücreti de alırlar.

Kamu kuruluşlarının da coğrafyacı veya jeomorfolog olarak çalışanlar Devlet Memurları Yasasına göre belirlenen maaşı alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Jeolog,
– Meteorolog,
– Harita Teknikerliği,
– Harita ve Fotogrametri Mühendisliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Klavuzu
– Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu –2005
– ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar,
– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net