- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

DİZGİ TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

84-DİZGİ TEKNİSYENİ


TANIM

Basılarak çoğaltılmak üzere matbaaya gelen bir orjinali (kitap, dergi, katalog, afiş, broşür, takvim vb.) dizgisini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

• Matbaanın teknolojik şartlarına göre bilgisayar üzerinde metne uygun olarak, satır boyu, satır arası boşluğu, punto genişliği ve font ayarlarını yapar,
• Orjinale göre metin ve resim konulacak alanları tespit eder,
• Masa üstü yayıncılık sistemi ile yapılan dizgi çalışmasının bir çıktısını kağıda alır. Orijinal ile karşılaştırarak üzerinde tashih yapar,
• Çıktı üzerinde tespit edilen tashihleri orjinale uygun olarak düzeltilir. Bir kağıt çıktısı alarak müşteriye verir ve baskı için teyidini alır,
• Teyidi alınan dizginin aydingere yada filme çıktısı alınır,
• Işıklı montaj masasında montajcı ile işbirliği yapar. Metin ve resimleri bir sayfada toplayarak montajı hazırlar,
• Bilgisayarların, bilgisayar yazıcılarının, film çıkış makinelerinin bakımını yapar ve emniyet için önlemlerini alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

• Bilgisayarlar (PC ve Mac),
• Paket Programlar,
• Scannerler,
• Yazıcılar,
• Film çıkış üniteleri,
• Işıklı masa,
• Disketler,CD’ler,CD yazıcılar

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Dizgi teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Şekil ilişkilerini görebilen,
– Ayrıntı ve değişikliklere dikkat edebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilme gücüne ve estetik görüşe sahip,
– İleri derecede miyop (6 diyoptrinin üzerinde) olmayan,
– Kronik bronşit, akçiğer hastalıkları, doğuştan veya sonradan kazanılan kalp hastalıklarından birisine sahip olmayan,
– Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen,
– Yazım kurallarını iyi bilen veya uygulayan
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Dizgi teknisyenleri matbaaların dizgi – montaj ve büro bölümlerinde çalışırlar. Ortam temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Sağlığı tehdit edici olumsuz bir ortam sözkonusu değildir. Çalışırken göz yorgunluğu hissedilir.

Dizgi Teknisyenleri yazılı metinlerdeki verilerle ilgilidirler. Gerektiğinde tipo ve ofset baskıcılarla, serigraflarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Matbaa Meslek Lisesinin dizgi bölümünde ve aşağıdaki Endüstri Meslek Liselerinin matbaa bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
• Adana Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi,
• Ankara Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Bursa Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi,
• Bursa Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Balıkesir Merkez İMKB Endüstri Meslek Lisesi,
• Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi,
• Gaziantep M.Rüştü Uzel Endüstri Meslek Lisesi,
• İzmir Buca Endüstri Meslek Lisesi,
• İzmir Kemalpaşa Molpak Endüstri Meslek Lisesi,
• Isparta Endüstri Meslek Lisesi,
• Kayseri S.Burhaneddin Endüstri Meslek Lisesi,
• Kocaeli Darıca Aslan Çimento Endüstri Meslek Lisesi,
• Konya Meram Endüstri Meslek Lisesi,
• Malatya Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi,
• Samsun Merkez Endüstri Meslek Lisesi.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Resim,
– Türkçe,
– İş Teknik dersleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine giriş için;
– En az ilköğretim okul mezunu olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Matbaa Meslek Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrenciler birinci ve ikinci yıl teorik eğitim, üçüncü sınıflarda haftada 3 gün işletmelerde pratik, 2 gün okulda teorik eğitim görürler.

Meslek liselerindeki eğitimin;
Birinci yılında: Türkçe, Matematik, Tarih, Yabancı Dil, Fizik, Kimya gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, Genel Matbaa, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği gibi meslek derslerini görürler,
Uygulamalı olarak ise Atölye ve Meslek Teknolojisi dersleri görürler.
İkinci yıl: Genel bilgi derslerinin yanında Genel Matbaa, Renk Bilgisi ve Mikaj-Montaj gibi meslek dersleri ve Atölye, Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri vardır.
Üçüncü yıl: Genel bilgi dersleri ve Grafik, Maliyet, Elektrik-Elektronik Bilgisi gibi meslek dersleri Atölye ve Meslek Teknolojisi uygulamalı dersleri verilmektedir.

Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek lisesinde eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere, teknisyen unvanı ve meslek lisesi diploması verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Dizgi teknisyenleri, matbaalarda, basım ve yayınevlerinde çalışırlar. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilirler. Bu meslek artık bilgisayarda masaüstü yayıncılık programları ile yapılmaktadır. Günümüzde matbaa grafikerliği ile dizgi teknisyenliği iç içe girmiş durumdadır. Masaüstü yayıncılık paket programlarını ve gelişmiş diğer mesleki paket programlarını kullanabilen elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde kendini geliştiren elemanların iş bulma olanakları her zaman vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Bir iş bulup çalışmaya başladıktan sonra kazanç,iş bilgisi tecrübe ve işe yatkınlık göz önünde bulundurularak asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişiklik gösterir. Eğitim sonrası elde edilen kazanç işyerinin büyüklüğü ile kamu ve özel sektör olmasına göre değişkenlik gösterebilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin dizgi bölümden mezun olanlar Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
– Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

– Tipo baskıcı,
– Serigraf,
– Grafiker,
– Ofset baskıcı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– ÖSS Sınav Kılavuzu 2006
– MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net