- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

96-ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

A- GÖREVLER

– Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
– Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
– Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
– Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
– Elektronik techizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
– Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
– Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
– Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
– Jenaratör ve motorlar,
– Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
– Optik ölçüm aletleri,
– Bilgisayar
– Çeşitli el aletleri

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
– Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
– Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
– Mekanik yeteneği olan,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
– Kurallara uyan,
– Yönergeleri izleyebilen,
– Yaratıcı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
– Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Elektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
– Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuvarlarda,
– Proje yapımında büro ortamında,
– Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
– Tıbbi elektronik konularında ise hastahane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zamna seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik bölümünde verilmektedir.
– Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Atılım Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Bahçeşehir Ünivesitesi Mühendislik Fak.
– Başkent Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fak
– Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fak
– Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak
– Dicle Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fak.
– EgeÜniversitesi Mühendislik Fak.
– Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Fatih Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Gazi Üniversitesi Mühendislik Fak .
– Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fak.
– İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
– İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fak.
– İnönü Üniversitesi Mühendislik Fak.,
– Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Koç Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Mersin Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Niğde Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Osmangazi Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fak.
– Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fak.
– TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fak.
– Girne Amerikan Üniversitesi
– Doğu Akdeniz Üniversitesi
– Lefke Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fak.
– Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mühensislik Fak.
– Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Matematik,
– Fizik,
– Kimya,
– Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Elektrik-Elektronik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Elektrik Elektronik Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin, Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, OSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
– Biyomedikal Cihaz ve Teknolojisi, Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Ev Gereçleri, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Mekartronik, Muharebe ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Telekomünikasyon, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Uçak Elektriği, Uçak Elektroniği, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise veya dengi okuldan sonra 4 yıl, hazırlık sınıfı olan üniversitelerde ise 5 yıldır.
Eğitimin süresince; Elektrik Mühendisliğine Giriş, Elektrik Ölçme, Güç Elektroniği, Elektrik Makineleri, Elektromekanik Enerji Dönüşümü, Enerji Üretimi, Enerji İletimi, Enerji Dağıtımı, Güç Sistemleri Analizi, Elektrik Tesisleri, Elektrik Tesis Proje, Elektrik Tesislerinde Koruma, Elektriğin Endüstride Kullanılması, Güç Elektroniğinin Endüstriye Uygulanması, Güç Kalitesi, Elektrik Sürücü Sistemleri, Aydınlatma ve İç Tesisat, Yüksek Gerilim Tekniği, Elektrik Santralleri, Elektrik Enerjisi Ekonomisi, Topraklama, Matematik, Fizik, Bilgisayar Programlaması, Teknik Resim Mühendislik Çizimi, Doğrusal Analiz, Kompleks Hesaplama, Mantıksal Analiz, Temel Devre, Elektronik Devreleri, Sinyal ve Sistem Analizi, Haberleşme, Stokastik Sistemler, Mikrodalga, RF Elektroniği ve Tıbbi Elektronik gibi dersler okutulur.
Öğrenciler 3. ve 4. sınıfların sonunda 20’şer günden toplam 40 gün staj yapmak zorundadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektrik_-Elektronik Mühendisliği” lisans diploması ve “Elektrik-Elektronik Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
– Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca, bazı kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini tamamlayanlar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorlarsa 657 sayılı kanunda belirlenen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

Özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında ücret alırlar. Yabancı dil bilgisi ve tecrübe ücret düzeyini yükseltmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Mezunlar Sistemler, Elektronik, Katı Hal Elektroniği ve Enerji Dönüşümünde uzmanlaşabilirler.

Nitelikli elemanlar işletmelerde üst düzey yöneticiliğe yükselebilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

– Bilgisayar Mühendisi,
– Fizik Mühendisi,
– Elektrik Mühendisi,
– Elektronik Mühendisi,
– Uçak Mühendisi,
– Elektronik ve Haberleşme Mühendisi.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (OSS) Kılavuzu,
– ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2005,
– 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
– OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2006 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ – DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net