- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

FORKLİFT OPERATÖRÜ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

FORKLİFT OPERATÖRÜ


TANIM

Forklift operatörü, işletmelerde forklift adındaki iş makinesini kullanarak taşınacak mal veya eşyayı emniyetli bir şekilde indirme, bindirme ve istifleme işini yürüten kişidir.

A – GÖREVLER

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;
– İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,
– İş talimatını inceler,
– Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.
– Forklift’i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.)
– Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar.
– Forklift’in periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Forklift’i çalıştırma anahtarı,
– Baret,
– Çelik örgülü eldiven,
– Çelik korumalı elektrik izolasyonlu postal ve gocuk,
– Gaz ve bezli maske,
– Anahtar takımı,
– Çekiç, Levye, Pense, Tornavida, Kriko
– Yangın söndürme cihazı
– İlkyardım çantası vb
– Antifiriz, çeşitli yağlar(motor, hidrolik, gres vb.), buji, filtreler, hortum vb.

B – MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Forklift operatörü olmak isteyenlerin:
– Göz, el ve ayakları sağlam ve bunları eşgüdümle kullanabilen,
– Mekanik yeteneği gelişmiş,
– Tedbirli, dikkatli,
– Kurallara uyan,
– Sorumluluk sahibi
kişiler olmaları gerekir.

C – ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Forklift operatörleri çalışmış olduğu işyerine göre açık veya kapalı alanlarda çalışabilirler. Soğuk ortamlarda da çalışmaları gerekebilir. Açık alanda çalıştığında tozlu ortam olabilir. Çalışma saatleri genelde düzenli olmakla beraber vardiyalı çalışma sözkonusu olabilir. Çalışırken işverenle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D – MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

– Genelde İşletmeler kendi elemanlarını yetiştirmek için, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Makine Mühendisleri Odalarından herhangi birine başvurarak Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yaparak, bünyelerinde çalışan elemanlardan iş makinesi kullananlara sertifika verilmesi için kurs açılması talebinde bulunurlar. Gerekli izinler alındıktan sonra kurs açılır. Kurs sonucu yapılacak sınavda başarılı olanlara iş makineleri kullanım(Operatörlük) sertifikası verilir.
– Ayrıca özel sürücü kursları da gerekli izinleri (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine ve 4 üncü madde de belirtilen esaslara göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğünden kurum açma ve Öğretime başlama izni) aldıktan sonra açacakları kurslar bitiminde Milli Eğitim müdürlüğü tarafından yapılacak sınav sonucu başarılı olanlara iş Makinesi Operatörlük Belgesi verilir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– 18 yaşını doldurmuş olmak,
– En az ilkokul mezunu olmak,
– 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun değişik 41-c maddesine uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu bulunmak
– Kanunun 41. maddesinin değişik (e) bendinde sayılan suçlardan hüküm giymemiş olmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Forklift operatörlüğünün kurs süresi en az 60 saattir. İş makinesinin özelliğine göre 6-12 saat daha eklenebilir.
Görülen dersler:
a- Forklift aracının tanımı, motor güç aktarma organları, hidrolik,pnömatik… gibi sistemlerin öğretilmesi; 12 saat ( 2 gün )
b- Forklift aracının her türlü ataşman ve ekipmanın tanıtılması, yerinde ve doğru şekilde kullanılmasının öğretilmesi, 10 saat ( 2 gün )
c- Forkliftin iş yerinde, arazide ve kara yolunda emniyetli, ekonomik ve verimli şekilde tekniğine uygun kullanılması ve aracın ayarları ile ilgili bilgi ve becerinin kazandırılması; 12 saat ( 2 gün )
ç- Forkliftin günlük, haftalık, aylık,ve 6 aylık bakımının öğretilmesi; 6 saat ( 1 gün )
d- Forkliftin arıza belirtilerinin öğretilmesi, sürücü tarafından giderilebilecek küçük onarımların anlatılması; 10 saat ( 2 gün )
e- Forkliftin özelliğine göre makine enerji tasarrufu ve çevre ilişkisinin anlatılması; 6 saat ( 1 gün )
f- İş makinesi taşıma kurallarıyla ilgili Karayollarından alınan “ özel yük taşıma izin belgesi” hakkında genel bilgi; 2 saat
g- Her türlü inşaat çalışmaları sırasında yapılacak trafik işaretlemeleri hakkında genel bilgiler; 2 saat olmak üzere en az 60 saat kurs görmeleri gerekir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE
DİPLOMA VE UNVAN

– İş Makineleri Kullanma Sertifikası ( Operatörlük Belgesi )
– Özel Sürücü kursları tarafından G sınıfı ehliyet alabilirler ve belgelerini ehliyetlerine işletebilirler.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Forklift operatörleri yükleme-boşaltma işleri yapılan özel ve kamu işyerlerinde çalışabilirler. Ayrıca bağımsız da çalışabilirler.
Forklift kullanım alanlarının hızla genişlemesi, çeşitlenmesi mesleğe giderek önem kazandırmaktadır. Bu nedenle bu meslekte nitelikle elemanlara olan talebin giderek arttığı gözlenmektedir.
Bu meslekte edinilen bilgi ve beceriler silindir, finişer, greyder, mobil vinç ve ekskavatör gibi diğer iş makinelerinin operatörlüğünde de iş bulma olanağı sağlayabilir.

F – EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince kazanç sözkonusu değildir.

EĞİTİM SONRASI
Forklift operatörleri çalışılan işyeri, sektör ve deneyime göre değişiklik göstermekle birlikte, ilk işe girişte asgari ücret alan forklift operaörlerinin ücretleri asgari ücretin 2 katına kadar yükselebilmektedir.

G – MESLEKTE İLERLEME

Forklift operatörlüğü mesleğinde ilerleme söz konusu değildir. Ancak forklift operatörleri çalışmış oldukları kurumlarda hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini geliştirebilirler. Çalışmış oldukları yerlerde idari sorumluluklar alabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Vinç operatörü
– Silindir operatörü
– Ekskavatör
– Loder operatörü
– Greyder operatörü

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları
– Türkiye İş Kurumu’nun www.iskur.gov.tr adresindeki Forklift Operatörü Meslek Standardı
– Makine Mühendisleri Odası Kurs Programları
– T.C.Milli Eğitim Bakanlığı iznine tabi Özel Sürücü Kursları İş Makinesi Operatörlük kursları programları,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net