- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

GÜMRÜK İŞLETME MESLEK ELEMANI


TANIM

Gümrük mevzuatı, gümrük müşavirliği, dış alım ve dış satım konularında ara insan gücü olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

– Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan eşyanın aktarma ve transit gümrük işlemlerini, gümrük kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapar,
– Kaçakçılığa engel olmak için gerekli yasal işlemleri yapar,
– Dış ticaret ve ekonomik gelişmeleri yakından izler,
– Gümrüğe ait ekonomik, ticari ve mali konular (ticaret, ödeme anlaşmaları ile Dış Ticaret Rejimi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Tebliğlerin gümrüğe ilişkin hükümleri dahil) hakkındaki uygulamaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Bilgisayar, daktilo, faks, teleks, hesap makinesi,
– Her çeşit büro aletleri, ordino, manifesto, beyannameler, irsaliye vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gümrük işletme meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– İstatistik, Hukuk, Sosyal Bilimler alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Dürüst, güvenilir, dikkatli ve sabırlı,
– Hızlı ve sağlıklı kararlar verebilen,
– Kişilerle iyi iletişim kurabilen,
– Günlük değişikliklere uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gümrük işletme meslek elemanları, genelde büro ortamında ve çoğu zaman masa başında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı genellikle gürültüsüz, sessiz, düzenli ve kapalı alanlardır. Bazen de sahada açık alanlarda çalışmak gerekebilir. Kişi çalışırken ithalat ve ihracatçılarla, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer elemanlarla iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıda adı verilen Üniversitelere bağlı Meslek Yüksekokullarının “Gümrük İşletme” bölümünde verilmektedir :

– Gaziantep Üniversitesi. Kilis M.Y.O.
– Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı M.Y.O.
– Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O.
– Selçuk Üniversitesi , Silifke Taşucu M.Y.O.
– Trakya Üniversitesi Edirne M.Y.O.
– Trakya Üniversitesi, Edirne İspala MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret bölümleri mezunları ve Ticaret Liselerini Alan Ayırımı Olmadığı Dönemde Bitirenler “Gümrük İşletme” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

– Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere; Matematik, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi, Hukuk, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Türk Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama, Uluslar arası Taşıma ve Depolama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli, Kaçakçılığın Önlenmesi, İstatistik, Bilgi İşlem, Gümrük Kanunu ve Yönetmelikleri, Rapor Yazma, Kamu Yönetimi, Kambiyo, Halkla İlişkiler, İdari Yargı ve Dış Ticaret Rejimi gibi dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE, DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gümrük İşletme Ön Lisans Diploması” ve “Gümrük İşletme Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gümrük işletme meslek elemanı, Gümrük Müdürlüklerinde, ithalat ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca kendi işlerini kurarak serbest olarak da çalışabilirler.

Son yıllarda ülke dış ticaret hacminin ekonomik açıdan çok büyük bir önem taşıması, bu alanda oldukça nitelikli meslek elemanlarına olan ihtiyacı da giderek artırmıştır. Bu nedenle kendisini iyi yetiştirmiş, bilgisayar programlarını kullanabilen, en az bir yabancı dil bilen ve yaptığı işi seven kişilere bu sektörde oldukça fazla ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
Ayrıca zorunlu staj süresi olan en az 40 günlük staj süresince, işletmenin ücret politikasına göre öğrenciler bir miktar ücret elde edebilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı devlet Memurları Kanununa göre, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin bilgisi, tecrübesi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Gümrük İşletme ön lisans programını başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları taktirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi,İşletme Enformatiği, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.

Kamu sektöründe işe başlayanlar gerekli şartları taşıdıkları ve yapılacak sınavlarda başarılı oldukları taktirde yönetici pozisyonuna geçebilirler. Özel sektörde İthalat ve İhracat firmalarında çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre yönetici olabilirler. Gümrük Komisyoncusu yanında çalışanlar sınavlarda başarılı olmak kaydı ile “Gümrük Komisyoncusu” olabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Gümrük müşaviri,
– Gümrük işletmecisi,
– Gümrük müfettişi,
– Sigortacı,
– Kambiyocu.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Üniversiteler Yüksek Öğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) ÖSYM Yayınları Ankara 2000,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
– MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net