- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ


TANIMI

Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemlerinin, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemlerinin (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ile geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulumu, bakımı ve onarımını yapan kişidir.

A – GÖREVLER

Uzman mühendislerce hazırlanan ;
-Yangın algılama ve ihbar, kapalı devre kamera kontrol, soygun alarm ve geçiş kontrol (El Detektörü, kapı detektörü, x-ray cihazı vb) sistemi projelerinin tesisat ve montajını yapar,
-Monte ettiği sistemlerden kaynaklanabilecek kazalara karşı önlemler alır ve uygular,
-Kurulu tesisatın arıza tespitini ve onarımını yapar,
-Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapar,
-Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapar,
-Bilgisayar destekli devre tasarımı yapar,
-Ofis paket program uygulamaları yapar,
-Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

-Çeşitli elektronik ölçü aletleri,
-Lehim makine ve havyaları,
-Çeşitli el takımları,
-Çeşitli güç kaynakları,
-Dijital deney setleri ve test cihazları,
-Bilgisayar ve ilgili yazılımlar,
-Programlanabilir kontrol aletleri,
-Elektronik ve elektrik devre elemanları,
-Kablolar, entegre devreler, diot vb.

B – MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Güvenlik sistemi teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimleri ve matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı,
– El ve parmak becerisine sahip,
– Sabırlı, dikkatli, titiz, sorumluluk duygusu gelişmiş,
– Mekanik yeteneğe sahip ve ilgili,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen,
– İşbirliği içinde çalışabilen
kimseler olması gerekir.

C – ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Güvenlik sistemleri teknisyeni büro ortamında da çalışmakla birlikte genellikle ev, iş yerleri ve fabrikalarda açık ve kapalı ortamlarda, her türlü hava koşulunda çalışırlar. Genelde yeni kurulan binaların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekanlarda çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla işbirliği içinde olmayı gerektirir.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve Anadolu meslek liselerinin “Elektrik-Elektronik” alanı “Güvenlik Sistemleri” dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Fen Bilgisi,
– Türkçe,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

-Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (OKS) başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak dersler:
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih , T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya,
Matematik , Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme,

Ortak alan dersleri:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi,
Dal dersleri:
İşletmede Beceri Eğitimi, Dijital Elektronik, Mikro Denetleyiciler, İnternet ve Güvenlik, Ağ Yapıları, Yangın Algılama ve Soygun Alarm Sistemleri, Kapalı Devre Kamera ve Geçiş Kontrol Sistemleri, Motor Sürücüleri ve Robotik, SCADA Sistemleri derslerini alırlar.

EĞİTİM SONRASI
ALINAN BELGE DİPLOMA VE
UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilmektedir.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türk elektrik-elektronik sanayiinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, güvenlik sistemlerinde de kendini göstermektedir.
Özel güvenlik hizmetleri kendi içinde gelişirken aynı zamanda, teknolojik gelişmeler, güvenliğin etkinliğini artırmaktadır. Gelişen teknolojiyle güvenlik hizmeti; fiziki kontrol ve denetimden çok görsel kontrol ve denetime dönüşmektedir. Kullanılan teknik ekipmanların da günden güne gelişmesi ve çeşitlenmesi ile birlikte bu alanda nitelikli elemana olan ihtiyaç artmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda güvenliğin önem kazanması, bu konuda çalışan firmaların çoğalmasına neden olmuştur. Meslek elemanları bu firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

F – EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

– Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
– Öğrenciler işletmede beceri eğitimi süresince iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilir.

EĞİTİM SONRASI

-Meslek elemanları işe ilk başladıklarında en az asgari ücret ve üzerinde ücret almaktadırlar.
-Ayrıca yaptıkları iş başına da prim almaları söz konusudur.

G – MESLEKTE İLERLEME

-Güvenlik sistemleri teknisyenleri, çalıştıkları iş yerinde ustabaşı, şef düzeyine kadar yükselebilirler.
Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Hidroelektrik Santralleri, Ev Cihazları Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), – Meslek lisesi Elektrik-Elektronik alanı Güvenlik Sistemleri dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme,
Ayrıca meslek liselerinin Elektrik-Elektronik alanı Güvenlik sistemleri dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elektronik (Sivil Havacılık Yüksekokulu), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Hava Yüksek Okulu) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

– Elektronik Teknisyeni,
– Elektrik Teknisyeni,
– Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni,
– Haberleşme Sistemleri Teknisyeni,
– Kontrol Sistemleri teknisyeni

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Meslek lisesi öğretmenleri,
– 4702 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”,
– MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2005,
www.megep.meb.gov.tr
– ÖYSM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS 2007,
-ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2007,
-Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
-Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezleri,
-Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net