- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

KİMYAGER

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

KİMYAGER


TANIM

Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

– Maddelerin niteliği ile saflık derecesini inceler,
– Bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler,
– Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşmasını araştırır,
– Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirir,
– Endüstriyel ürünlere ilişkin işlemleri geliştirici çalışmalar yapar,
– Tarım kimyası, ecza kimyası gibi uygulamalı alanlarda geliştirme çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Hassas terazi,
– Çeşitli ısıtıcılar,
– Tüpler, soğutucular, çeşitli balonlar, yıkama şişeleri, cam borular gibi laboratuar malzemeleri,
– Tutucular,
– Modern laboratuar cihazları,
– Analitik laboratuar cihazları (kromatograf ve spektrometreler).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimyager olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde bir akademik yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne,
– Bilimsel meraka sahip,
– Kimya, fizik ve biyoloji konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
– Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
– Gözlem verilerini bütünleştirebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuar ortamında yürütürler. Çalışma ortamı kokulu ve sakindir. Kimyagerler çalışırken biyokimyacılarla, kimya mühendisleriyle, eczacılarla, yönetici ve diğer elemanlarla iletişim halindedir. Dikkatli olunmadığı takdirde, yanık ve zehirlenmeler söz konusu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat fakültelerinin “Kimya” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Kimya,
– Fizik,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Kimya” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programının tercih etmek gerekir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır
“Biyokimya Teknikerliği”, “Boya Teknolojisi”, “Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Fermantasyon”, “Fermantasyon Teknikerliği”, “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknolojisi”, “İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi”, “Selüloz ve Kağıtçılık”, “Selüloz ve Kağıt Teknolojisi”, “Plastik Teknolojisi” “Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi”, “Kâğıtçılık”, “Kimya”, “Kimya Teknolojisi”, “Kozmetik Teknolojisi”, Petrokimya, “Lastik”, “Lastik Teknolojisi”, “Lastik-Plastik”, “Petrokimya”, “Rafineri”, “Rafineri ve Petrokimya” ve “Yağ Endüstrisi”, “Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince ilk yıllarda, Kimya, Fizik, Matematik gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise, kimyanın dalları olan; Organik Kimya, İnorganik Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya gibi alanlarda dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya” lisans diploması ve “Kimyager” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde çok sayıda kimyager mezun olmakta, ancak yeterli iş alanı bulunmamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında teknoloji uygulamaları daha çok, batı teknolojisinin ve patentlerinin aktarımı ile olmaktadır. Bu nedenle kimyagerin konusu olan kimyasal araştırma süreçlerine duyulan gereksinim azdır. Teknoloji satın alan değil, üreten ülke konumuna gelmek için temel bilimlerde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
Kimyager, petrol ve kömür ürünleri, kauçuk ve plastik, gıda maddeleri, kağıt ürünleri, metal endüstrisi, ilaç endüstrisi gibi alanlarda, daha çok uygulamaya dönük araştırma çalışmalarını yürütür.
Kimya Bölümü mezunları “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlarlarsa öğretmenlik yapabilirler.
Ülkemizde ise, daha çok; petrokimya, lastik, bitkisel yağlar, temizlik malzemeleri üretimi ağırlık kazanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde teknik eleman olarak çalışanlar, diğer üniversite mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlamaktadır. Ücretleri bugün için yaklaşık asgari ücretin 4 katı kadardır.
Özel kesimde çalışanlar ise, kazançlarını, işverenle yaptıkları sözleşme ile belirlerler. Özellikle iyi yetişmiş elemanların ücretleri dolgundur.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kimyagerler, yüksek lisans, doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında, üniversitelerde görev alabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alarak, ortaöğretimde Kimya Öğretmeni de olabilirler.
Bilimsel çalışmaya yönelme isteği taşıyanlar, lisans eğitimi sırasında iyi bir yabancı dil öğrenmelidirler.

BENZER MESLEKLER

– Eczacılık,

H- EK BİLGİLER

İŞ RİSKİ

Kimyagerler, riskli bir iş yapmaktadırlar. Bir ölçüde bedensel çalışma da söz konusudur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları
– ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
– 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar,
– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net