- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

LABORATUAR TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

LABORATUAR TEKNİSYENİ


TANIM

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

A- GÖREVLER

– Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar,
– Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar,
– Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,
– İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder,
– Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
– Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar,
– Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
– Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı),
– Kimyasal maddeler (bakır sülfat, çinko sülfat vb.),
– Bilgisayar vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
– Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
– Sorumluluk sahibi,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Fen Bilgisi,
– Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve aşağıda belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Sağlığı bu okulun öğrenimine elverişli bulunmak.(Kekemelik, şaşılık, körlük, topallık, kamburluk, cücelik, bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okula girmeye engel teşkil eder.) Sağlıklı olduğunu kesin kayıt sırasında tam teşeküllü heyet raporu ile belgelendirmek.
3. ilköğretim okulları veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfta öğrenim görüyor olmak. (İlköğretim okulundan sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar.)
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar Teknisyenliği bölümüne girebilmek için,
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlık meslek lisesinin Laboratuar bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitimin 1. yılında daha çok teorik eğitim görürler. 2. sınıfta pratik eğitim ile teorik eğitimi hemen hemen aynı oranda alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Öğrenciler ilk 3 yıldaki pratik eğitimlerini okulun laboratuarlarında yapmaktadırlar. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.
Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Milli Güvenlik dersleridir.
Temel bilim dersleri; Psikoloji, Sosyoloji, Kişiler Arası İlişkiler, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Anatomi, Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Hastalık Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Sağlık İstatistiği, Müzik gibi derslerdir.
Meslek dersleri; Uygulamalı Fizik, Uygulamalı Kimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Laboratuar Aletleri, Biokimya, Gıda Kimyası ve Kontrolü, Parazitoloji dersleridir.
Eğitim müfredatı basitten karmaşığa doğru hazırlanmıştır. Önce insanın yapısı, metabolizması, laboratuarda kullanılan araç ve gereçler tanıtılır. Devamında testlerin yapılış tekniğine geçilmektedir. Dolayısıyla meslek adayları eğitim boyunca insanın yapısı ve metabolizması hakkında bilgi edinirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlar “Teknisyen” unvanını ve meslek lisesi diplomasını alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.
Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler:
Anılan meslekte kullanılan araç ve gereçlerde değişiklikler olmaktadır. Bu alanda bir çok ölçümler bilgisayar ile yapılmaya başlanmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

• Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler, pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
• Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
• Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimini bitiren laboratuar teknisyenleri 12. derecenin 3. kademesine denk düşen aylık ile göreve başlamaktadırlar.
Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimde, öğrencilere temel bilgiler verilir. Daha sonra isteyen hematoloji, biokimya, mikrobiyoloji, parazitoloji, gıda kimyası ve kontrolü bölümlerinden birinde uzmanlaşabilir.
İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.
Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Fizik Tedavi, Diyaliz, Hidroterapi, Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Laboratuvar, Elektronörofizyoloji, Tıbbi Mümessilik ve Pazarlama, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ve İş ve Uğraşı Terapisi, Yaşlı Hizmetleri Bakımı ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 4702 Sayılı Kanun,
– Türkiye Metal Sanayiicileri Sendikası (MESS) Metal Sanayii İş Gruplandırma Sistemi (Ek-1),
– 2005 Orta Öğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
– ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiyr İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net