- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

MADEN MÜHENDİSİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

MADEN MÜHENDİSİ


TANIM

Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji,maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri tasarlayan, yapımını gerçekleştiren ve işleten kişidir.

A- GÖREVLER

– Maden sahalarını saptamak için, jeolojik, topoğrafik ve çevresel etkileri değerlendirir, olası maden sahalarından örnekler aldırır, kimyasal ve petrografik analizlerinin kimya ve jeoloji mühendislerince yapılmasını sağlar. Düzenlenen raporları jeoloji mühendisleriyle değerlendirir. Maden yataklarının yerini, rezerv miktarını, etrafını saran tabakaların cinslerini ve özelliklerini saptar,
– Madenlerin çıkartılması için, maden kuyusu, galeri kırma ve ayırma tesisleri, su ve elektrik kaynakları ile taşıma kolaylıkları gibi yer üstü tesis ve araçları planlar, maliyetini hesaplar,
– Üretim yöntemlerine, maden yatağının karakterine, tipine ve büyüklüğüne göre kullanılacak makine ve teçhizatın tipini belirler,
– Yeraltında ve yerüstünde yürütülen maden ve taş ocağı işlerine gözetmenlik yapar,
– Maden ve taş ocaklarında minerallerin tabi tutulduğu yıkama, kırma ve cevher tozlarını sıvı bir ortamda yüzdürerek ayırma gibi işlemleri planlar ve çalışmaları gözetir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Kazı makineleri,
– Pusula, harita, dedektör,
– Çekiç,
– Topoğrafik ölçüm aletleri,
– Gaz ölçüm cihazları,
– İş güvenliği ve kurtarma cihazları,
– İlk yardım araç ve ekipmanları kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maden mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde bir akademik yeteneğe,
– Sayılarla akıl yürütebilme gücüne sahip,
– Kimya, matematik, fizik, jeoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Açık havada, yer altında, güç pozisyonlarda çalışmaya dayanıklı,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını yönetebilen,
– Sorumlu, sabırlı ve titiz
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maden mühendisi, büro, şantiye, açık arazi ve yeraltı gibi, o anda üzerinde çalıştığı projeye bağlı olarak çok çeşitli yerlerde çalışabilir. Maden mühendisleri, jeologlar, jeofizik mühendisleri, maden teknikerleri ve işçilerle iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda yazılı üniversitelerin mühendislik-mimarlık fakültelerinin maden mühendisliği bölümlerinde verilmektedir.
– Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Afyonkarahisar)
– Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Sivas),
– Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Adana),
– Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Diyarbakır),
– Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Kütahya),
– Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İzmir),
– Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
– İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (İstanbul),
– İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi (İstanbul),
– İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Malatya),
– Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Trabzon),
– Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Eskişehir),
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara),
– Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Konya),
– Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Isparta),
– Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Zonguldak).

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fizik,
– Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Maden Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal(SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim formunda “Maden Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Jeoteknik Teknikerliği, Cevher Hazırlama ve Maden, Mermercilik/Mermer Teknolojisi, Taş İşlemeciliği, ön lisans bölümlerini başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Maden Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mühendislik-mimarlık fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.
Üniversiteler arasında farklılıklar olmasına rağmen meslek eğitimi süresince öğrenciler genellikle: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri yanında;
Fizik, Kimya, Matematik, Ekonomi, Teknik Resim, Statik, Maden Topografyası, Genel Jeoloji, Malzeme, Mukavemet, Maden İşletme, Mineraloji, Cevher Hazırlama, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Maden Yatakları, Sondaj Tekniği, Jeoloji, Metalürji, Nümerik Analiz, Elektroteknik, Madenlerin Değerlendirilmesi, Endüstriyel Hammaddeler, Kömür Jeolojisi, Kaya Mekaniği, Maden Makineleri, Tesis Yönetimi ve İşletmesi, Kazı Makineleri ve Mekanizasyon, İş Hukuku derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara “Maden Mühendisliği” lisans diploması ve “Maden Mühendisi” ünvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maden mühendisliği alanı sürekli gelişim ve ilerleme gösterdiğinden, teknolojinin iyi izlenmesi gereklidir. İlerleyen teknolojik olanaklar ile yeni maden cevherlerinin ortaya çıkarılması söz konusu olmaktadır.
Meslekte, gereksinimden fazla eleman bulunduğundan, iş bulma olanakları fazla değildir. Yabancı dil ve bilgisayar bilgisine sahip olan elemanların iş bulma olanakları daha fazladır.
Meslek elemanları, maden arama ve çıkarma işlerini yapan yerli ve yabancı özel şirketlerde iş bulabildikleri gibi, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank’a bağlı işletmeler, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Karayolları, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, çimento fabrikaları gibi kuruluşlarda çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler, eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde görev alan maden mühendisleri, Devlet Memurları Yasası hükümlerine göre maaş ve yan ödeme almaktadırlar. Ayrıca, teknik hizmet sınıfının hak kazandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Ortalama ücret, asgari ücretin 3-5 katı arasında değişmektedir.

Özel işyerlerinde kazanç, işverenle karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Çalışma süresi ve deneyime göre ücretlerde değişiklik söz konusu olabilmektedir. Ücret ortalama olarak asgari ücretin 3-8 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda; uzmanlık alanları, deneyimleri, kurum ve kuruluşların hizmetleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Jeoloji mühendisliği,
– Jeofizik mühendisliği
– Petrol ve doğalgaz mühendisliği,
– Metalürji mühendisliği,
– Topograflık,
– Maden teknikerliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
– 2005 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net