- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

MALİYE MESLEK ELEMANI

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

MALİYE MESLEK ELEMANI


TANIM

Bir kurumun ya da işletmenin para ile ilgili işlemlerini yürüten ara insan gücüdür.

A- GÖREVLER

– Maliye (para) konusu ile ilgili işlerini yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapar,
– İşyerinin ekonomik raporunun hazırlanmasında kendisine verilen görevleri yapar,
– İşyeri ve müşterilerine muhasebe ve mali konularda danışmanlık yapar,
– İşyerinin diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mali işlemlerinin kayıtlarını tutar,
– Ödenecek vergileri hesaplayarak ödenmesini sağlar,
– Kurumun giderleri ile alacaklarını izler, bunlarla ilgili tablo ve rapor hazırlar,
– Gelen hesap ekstrelerinin doğruluğunu kayıtlardan kontrol eder,
– Mali işlerle ilgili gerekli yazılı ve diğer ilgili evrakların bastırılmasını temin eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Daktilo,
– Büro araç ve gereçleri,
– Yazıcı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Maliye meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,
– Ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, sorumluluk sahibi,
– Başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen,
– Kapalı ortamda çalışmaktan rahatsız olmayan
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler.
Meslektaşları ve vergi mükellefleri ile iletişimde bulunur.

D – MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki meslek yüksekokullarının maliye programında verilmektedir.

– Selçuk Üniversitesi (Konya) Akşehir Meslek Yüksekokulu,
– Kafkas Üniversitesi (Kars) Iğdır Meslek Yüksekokulu,
– Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu,
– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu,
– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Divriği Meslek Yüksekokulu,
– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Suşehri Meslek Yüksekokulu,
– Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu,
– Trakya Üniversitesi Uzunköprü Meslek Yüksekokulu,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek liselerinin Maliye bölümünden mezun olanlar “Maliye” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
– Maliye önlisans programında teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.
– Öğrenciler öğrenim süresince 80 işgünlük staj çalışması yapmak zorundadır. Eğitim süresince;

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Ticari Matematik, Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Mikro Ekonomi, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Makro Ekonomi, Temel Bilgisayar Teknolojisi,
– III.ve IV.yarıyılda; Şirketler Muhasebesi, Vergi Hukuku, Devlet Bütçesi, Yönetim Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Türk Vergi Sistemi, Mahalli İdareler maliyesi, Türkiye Ekonomisi, Yerel Yönetim, Envanter Bilanço, Ticari İşletme Hukuku, Maliye Politikası, İstatistik vb. dersler verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE – DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve ‘Maliye Meslek Elemanı’ ünvanı verilir.

E – ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler.
Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.
Özel sektör kuruluşlarının mali birimleri ile muhasebe bürolarının etkinlik ve büyüklüğüne, meslek mensubunun iş deneyimlerine göre alınan ücret asgari ücretin 3-4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Maliye meslek elemanları, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Kamu Yönetimi, Maliye, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
– Kamu kurumlarında gerekli şartlara sahip olmak ve çalışma sürelerine (kıdem), almış oldukları hizmet içi eğitimler ve görevde yükselme yönetmelikleri doğrultusunda bir üst pozisyonlara atanabilmektedirler. Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine (4 yıllık) tamamlamaları durumunda müdür yrd, müdür vb. yönetici pozisyonlarda çalışabilirler.
– Bununla birlikte kişisel başarı ve gelişim de mesleki kariyerde etkili olmaktadır.

BENZER MESLEKLER

– Serbest Muhasebeci,
– Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı,
– Vergi Denetmeni.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Selçuk Üniversitesi Konya Akşehir Meslek Yüksek Okulu ilgili öğretim üyeleri,
– ÖSS Sınav Kılavuzu 2006,
– 2005 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu.
– Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara-2002,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net