- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

METAL İŞLERİ TEKNİSYENİ


TANIM

Metalleri sıcak ve soğuk olarak şekillendirerek işleyen, çeşitli kaynak ve birleştirme teknikleri kullanarak birleştiren, boyayan ve renklendiren kişidir.

A- GÖREVLER

– Yapılacak işin taslak resmini çizer veya çizilmiş resmi okur,
– Yapacağı iş birden fazla parçadan oluşacaksa, parçaların neler olacağını belirler,
– Metalleri taslağa uygun olarak kesici aletlerle veya makinelerle keser,
– Taslağa göre parçaları birleştirir, kaynak, lehimleme, vida ve civata vb. yöntemlerle birleşmiş noktaları sabitleştirir,
– Dövme, bükme gibi işlemlerle metale şekil verir,
– Pürüzlü yüzeyleri düzeltir ve parlatır,
– Boyama ve renklendirme işlemlerini yapar,
– Çeliklerin ısıl işlemlerini (Su verme, yüzey sertleştirme, normalleştirme vb.) yapar,
– Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahlarını kullanır,
– Yapılan işlerin maliyet ve satış fiyatlarını hesaplar,
– Makinelerin periyodik bakımlarını yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– CNC Punch,
– Elektrik, ark ve oksijen kaynak makineleri,
– Elektrot, eksantrik pres,
– Kaynak teli,
– Oksijen ve asatilen tüpü, demirci ocağı, kısaçlar, demir tavlama fırınları,
– Giyotin makası, abkant pres, eksantrik pres, daire testeresi,
– Eğe, makas,
– Kesme, bükme, kıvırma ve parlatma makineleri,
– Matkap, çekiç, tokmak,
– Örs, mengene,
– Demir testeresi
– Çeşitli ölçü aletleri,
– Zımparataşı tezgahı, çapak (jet) alma taşı,
– İş eldiveni, gözlük, maske gibi alet ve malzemeler,
– Bilgisayarlı ya da çeşitli metal işleme tezgahları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Metal İşleri Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Gözü ve eli eşgüdüm halinde kullanabilen,
– Mekanik konulara ilgili ve yetenekli,
– Dikkatli, tedbirli,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Elleri ve gözleri sağlam, bedence güçlü
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Metal işleri teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamları gürültülü, kokulu, zaman zaman metal kesiminde ve birleştiriminde kullanılan makine ve malzemelerin çıkarttığı dumanla kaplıdır. Metal İşler Teknisyeni birinci derecede alet ve makinelerle ilgili olup genellikle bir ekibin üyesi olarak çalışırlar. Çalışırken meslektaşlarıyla, işveren, usta, formen ve mühendislerle, müşterilerle ve gerektiğinde malzeme satıcılarıyla iletişimde bulunur. Çalışma sırasında iş güvenliğinin gerektirdiği önlemler alınmadığı taktirde yaralanmalar olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek , Çok Programlı Liseler ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerinin metal işleri bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fen Bilgisi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerinde eğitim görebilmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi;
Metal İşleri teknisyenliğinin eğitim süresi, 4 yıldır.

Eğitimin İçeriği;
Endüstri Meslek Liselerinde, lise genel kültür dersleri yanında; Öğrenciler eğitimleri boyunca Meslek teknolojisi, Teknik Resim, Meslek Resmi, Malzeme Bilgisi, Makine Elemanları, Hidrolik-Pnömatik, Elektrik Bilgisi, Cisimlerin Dayanımı, İş Güvenliği, Standart ve Kalite bölüm derslerini alırlar.
Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek Liselerinde eğitimini tamamlayanlar “Teknisyen” ünvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Metal teknisyeni olarak iş bulma olanağı oldukça fazladır. Metal teknisyeni kamu ve özel sektörde metal işleriyle ilgili her türlü çelik konstrüksiyon, çelik eşya üretimi, makine üretimi, montaj ve bakım, oto yan sanayi (otomobil tamir bakım vb.) işlerinin söz konusu olduğu iş piyasasının çeşitli dallarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Kanunlarla belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi işyerlerini açabilirler.
– Mesleki eğitime bayanların alınmaları söz konusu olmakla birlikte çalışma ortamının koşullarına bağlı olarak kontrol hizmetleri ve proje çalışmaları dışında metal işleri teknisyeni olarak çalışmamaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.
– Eğitim gören adayların hastalık, iş kazası, ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir, muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigorta Kurumu’nca karşılanır.
– Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
– Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.
– Döner sermayeli okullarda döner sermaye gelirlerinden de faydalanırlar.

EĞİTİM SONRASI

Değişik firma ve iş kollarına göre asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Bu ücret çalışılan işyerine, yapılan üretime ve kişinin yeteneğine göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Endüstri Meslek Lisesi Metal İşler Bölümünden mezun olup, bu mesleği yapanlar: Usta, ustabaşı, formen, şef vb. pozisyonlara yükselebilir.
– Endüstri Meslek lisesi Metal İşleri Bölümünde mezun olanlar alanlarında ustalık sınavına girerek başarılı olduktan sonra “Ustalık Belgesi”almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.
– Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Mekatronik, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Termik Santral Makineleri, Termik santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca meslek liselrinin Metal İşleri bölümünden mezun olanalr ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip, başarılı olmaları ve Metal Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ise ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

– Kaportacı,
– Sıhhi tesisatcı,
– PVC Doğramacı,
– Tesviyeci.

H- EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ VE
İŞÇİ SAĞLIĞI

– Çalışma sırasında kullanılan alet ve parçaların düşmesinden dolayı yaralanma olayları meydana gelebilir.
– El, ayak gibi organların sıkışması, ezilmesi, çizilmesi, kesilmesi ve yanık gibi iş kazaları olabilir. Bunun için çalışma sırasında kask, eldiven, kaynak maskesi, çelik burunlu ayakkabı kullanılmalıdır.
– Çalışan makineler için,iş güvenliği açısından gereken önlem alınmalıdır.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Türkiye İş Kurumu “Türk Meslekler Sözlüğü” Ankara-1983,
– M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı “İlköğretim Sonrası Eğitim seçenekleri” Ankara-1998 Ahmet SÖNMEZ,
– ÖSYM 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları-Ankara 2004
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net