- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

MUHASEBE MESLEK ELEMANI

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

MUHASEBE MESLEK ELEMANI


TANIM

Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden meslek elemanıdır.

A- GÖREVLERİ

Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder,
İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar.

Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder,

İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, işyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder,

Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur,

Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,


KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Fiş, fatura,
– Bilgisayar,
– Telefon,
– Faks,
– Fotokopi makinesi,
– Daktilo,
– Diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan,
– Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen,
– İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen,
– Finans konularına meraklı,
– Sır saklayan kişiler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Muhasebe meslek elemanı genellikle masa başında veya bilgisayar önünde, oturarak, defter işleyerek veya fiş fatura keserek iyi aydınlatılmış, temiz, sakin ortamlarda çalışır,
İş yoğunluğunda veya işletmelerin bilanço çalışmaları dönemlerinde hafta sonları veya gecede çalışabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi meslek yüksek okullarının Muhasebe bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek Liselerinin A grubu (Ticaret Lisesi Fen), Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bankacılık, Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Satış Yönetimi ve Reklamcılık Genel Hizmetler (Demiryolu), Tesis İşletmeciliği, Sigortacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Emlak Komisyonculuğu Bölümlerinden ve Ticaret Liselerinden kol ayrımı olmadığı dönemlerde mezun olanlar “Muhasebe” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilebilirler.
– Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olan/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli (EA) Eşit Ağırlık puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimin 1. yılında öğrenciler Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Genel Muhasebe, Bilgisayar Büro Programları, Genel İşletme, İktisat, Ticaret Hukuku, Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, İstatistik derslerinden, Eğitimin 2. yılında; Türkçe, Bilgisayarlı Muhasebe, Vergi Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Muhasebe Denetimi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türk Vergi Sistemi derslerinden başarılı olunması gerekmektedir.
Ayrıca Finansal Yönetim, Kooperatif Muhasebesi, Banka Muhasebesi, Enflasyon Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Borçlar Hukuku gibi seçmeli Derslerde verilmektedir.

EĞİTİMİN SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

2 yıllık Eğitimini başarıyla tamamlayanlar Eğitimin sonunda “Muhasebe Meslek Elemanı” Ön Lisans Diploması ve unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Muhasebe Meslek Elemanları;
– Serbest Muhasebe Bürolarında,
– Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel bölümlerinde,
– Yatırım finans kurumlarında,
– Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
– Kamu ve özel bankalarda,
İş bulma olanağına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj döneminde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Muhasebe ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
– Mezunlar 4 yıl süre ile bir Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir yanında staj görmeleri ve yapılan sınav sonunda başarılı olmaları halinde Serbest Muhasebeci belgesini ve unvanını alabilirler, isterlerse kendi işyerlerini açabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Muhasebeci,
– Maliyeci,
– İşletme Meslek Elemanı,
– Büro Yöneticisi,
– Pazarlamacı,
– Sigortacı,
– Emlakçı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Muhasebe Büroları,
– ÖSYM Öğrenci seçme sınav kılavuzu ÖSS 2006,
– Ç.Ü. Osmaniye MYO Muhasebe Bölüm Başkanlığı,
– ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2006),
– ÖSYM Meslek Yüksek Okulları ile Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğretimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2005).
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim kurumları,
– TİK Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net