- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

ODYOMETRİST

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

ODYOMETRİST


TANIM

İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren kişidir.

A- GÖREVLER

– Kulak-Burun-Boğaz hekiminin hastayı muayenesinden sonra kulak hastalıklarının tanısı ve tedavi şeklinin belirlenmesinde yardımcı bir laboratuar hizmeti olan odyolojik testleri hekimin isteği doğrultusunda uygular,
– İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunar,
– Ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular,
– Gerektiğinde konuşma tedavisi verir,
– Okullarda işitme taramaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Odyometri,
– Timpometri,
– Elektrofizyolojik odiyometre (ERA, BERA),
– İşitme cihazları,
– Denge testleri (Kalorik test),
– Alan odiyometrisi (Çocuklarda).

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Odyometrist olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
– Biyoloji, elektronik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
– Hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan,
– Sorumluluk sahibi, dikkatli ve titiz,
– Hoşgörülü ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Odyometristler hastanelerde ve muayenehanelerde, özel eğitim merkezlerinde görev yaparlar. Görev yeri sessiz ve temizdir. Bazen işitme bozukluğu olan küçük çocuklara ve özürlülere işitme testi uygulamakta zorlukla karşılaşılabilirse de iş genellikle rahat ve tehlikesizdir. Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi fakültelerin sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının “Odyometri” ön lisans programında verilmektedir.
“Odyometri” programı halen aşağıdaki üniversiteler bünyesinde bulunmaktadır:
– Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO,
– Cumhuriyet Üni. (Sivas) Sağlık Hizmetleri MYO,
– Ege Üniversitesi ( İzmir), Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
– Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO,
– Hacettepe Üniversitesi ( Ankara) Sağlık Hizmetleri MYO,
– Trakya Üniversitesi ( Edirne), Sağlık Hizmetleri MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fen Bilimleri.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Tıp Elektroniği, Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Odyometri” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Odyometri eğitim programı 2 yıl olup, eğitim pratik ve teorik olarak verilmektedir.
Odyometri programının;
1, yılında : Fizyoloji, Anatomi, Tıbbi Terminoloji, Fizik, Davranış Bilimleri, Mesleki Teknoloji, İşitme ve Ölçümü, Kişilerarası İlişkiler, İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi, İşitme Kayıpları Kliniğe Giriş, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi ve Yabancı Dil.
2. yılında : İlk Yardım, ODY Uygulamalar, Konuşma Gelişimi, Atipik Çocuk Psikolojisi, İşitme Cihazları, Odiyometride İleri Test Yöntemleri, Hastane İdaresi, Ves-libüler Sistem ve Test Yöntemleri, Çocuk Test Yöntemleri okutulmakta olup, ayrıca seçmeli dersler alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar “”Odyometri” ön lisans diploması” ve “Odyometrist” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı sağlık kuruluşlarıyla, özel hastanelerde, özel işitme testleri uygulayan merkezlerde görev yapabilirler.
Halen hastanelerde ve diğer ilgili kuruluşlarda odiyometrist kadrosu bulunmamaktadır. Yüksekokul mezunu elemanlar, sağlık teknisyeni (aslında teknikerlerdir) kadrolarında çalışmak durumunda kalmaktadır. Kadro sorununun çözülmesi beklenmektedir.
Kulak-Burun-Boğaz Kliniklerinin çoğunda, odiyometristin görevlerini, bir iki aylık kurslarla yetiştirilmiş ve bu servislerde deneyim kazanmış hemşireler yapmaktadır.
Odiyometri yeni gelişen bir daldır. Bu alanda yetişmiş elemanların artmasıyla, özellikle Kulak-Burun-Boğaz Servislerinde odiyometristlerin çalıştırılmasının yaygınlaşması beklenmektedir. Ayrıca, işitme engelliler okullarında da görev alabilirler.
Sağlığın her alanında olduğu gibi, bu alanda da yetişmiş bilgili elemanlara ihtiyaç vardır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödemek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Halen hastanelerde sağlık teknikerliği kadrosu bulunmadığından, mezunlar sağlık teknisyeni olarak göreve başlamaktadır.
Ön lisans mezunu bir sağlık teknisyeni göreve l0. derecenin 2. kademesinden başlamakta ve derecesine göre maaş almaktadır.
Odiyometristler asgari ücretin yaklaşık 3 katı maaş almaktadır.
Bu miktar, çalışılan kuruma göre küçük de olsa bazı farklılıklar göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

“Odyometri” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
• Fizik,
• İşitme Engelliler Öğretmenliği,
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Sağlık teknisyeni,
– Çocuk gelişim uzmanı,
– Hemşirelik.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları
– Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
– Cumhuriyet Üniv.Sağlık Hizmetleri.MYO)
– MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net