- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

ORMAN MÜHENDİSİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

ORMAN MÜHENDİSİ


TANIM

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

– Orman alanlarını saptar,
– Orman alanı haritası yapar,
– Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
– Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
– Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
– Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
– Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
– Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
– Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
– Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
– Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
– Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
– Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Şeritmetre,
– Nivo,
– Çeşitli ölçü aletleri,
– Rapido,
– Şablon,
– Aydınger,
– Çeşitli kağıtlar,
– Bilgisayar,
– Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
– Fotomikroskop,
– Av silahları,
– Dürbün.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
– Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
– Biyolojiye ilgili,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan
kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin “Orman Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

“Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Orman Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Odun Dışı Orman Ürünleri, Sulama Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Orman Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık meslek eğitimi süresince:
1. yıl: Genel Kimya, Genel Botanik I.II, Orman Zoolojisi, İstatistik Metotlar, Meteoroloji ve Klimatoloji, diğer kültür dersleri (Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi gibi),
2. yıl: Orman Botaniği I.II,Orman Ağaçlarının Hayatı, Toprak İlmi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Programlama, Teknik Resim, Ekonomi,Yaban Hayvanları Bilgisi, Maliye, Orman Ekolojisi, Orman Entomolojisi, Genel Hukuk Esasları, Orman İçi Su Ürünleri ve diğer kültür dersleri, Ölçme Bilgisi, Fitopatoloji Çevre Koruma, Peyzaj Mimarisi, Günlük Tatbikat ve Seminer (Bitirme ödevi), Ağaçlandırma Tekniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık İş Bilgisi, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları II, Mera Amenajmanı, Foto Yorumlama Genel Muhasebe, Orman Tali Ürünleri, Pazarlama ve diğer kültür dersleri verilmektedir.
3. yıl: Silvikültür I-II, Dendrometri, Topografya I-II, Havza Amenajmanı, Orman Transport Tesisleri ve Taşıtları I, Ormancılık Muhasebesi, Ağaç Teknolojisi, Hasılat Bilgisi, Fotoğrametri, İnşaat Bilgisi, Ormancılık Politikası, Orman Ürünleri Kimyası, Fitapatoloji, Havza Amenajmanı ve kültür dersleri,
4. yıl : Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Ormancılık İşletmesi, Sel Kontrolü, Ormancılık Yönetim Bilgisi, Toprak Koruma, Park Bahçe ve

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Orman Mühendisi”lisans diploması ve “Orman Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.
Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkanları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.

EĞİTİM SONRASI

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

-“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.”

BENZER MESLEKLER

– Orman Endüstri Mühendisliği,
– Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği,
– Peyzaj Mimarı (Bahçe Mimarı).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– ÖSS-2006 Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu,
– 2006 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programları Mezunlarının Lisans Öğremine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
– ÖSYM Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000 (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
– Orman Fakültesi Öğretim Görevlileri.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Müdürlükleri

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net