- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)


TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

A- GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir.
– Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur,
– Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar,
– Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olur,
– Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler,
– Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur,
– Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar,
– Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

– Çeşitli rehberlik programları,
– Psikolojik ölçme araçları,
– Öğrenci gelişim dosyaları ve kayıtları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe,
– Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,
– Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rehber öğretmen (psikolojik danışman), bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında, grup rehberliği hizmetini sınıfta yürütür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” bölümlerinde verilmektedir.
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Eğitim Fakültesi.
– Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
– Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
– Çukurova Üniversitesi ( Adana) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
– Boğaziçi Üniversitesi ( İstanbul) Eğitim Fakültesi ,
– Çukurova Üniversitesi ( Adana) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
– Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir ) Eğitim Bilimleri Fakültesi ,
– Ege Üniversitesi (İzmir) Eğitim Fakültesi
– Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi ,
– Hacettepe Üniversitesi ( Ankara) Eğitim Fakültesi ,
– İnönü Üniversitesi. (Malatya) Eğitim Fakültesi ,
– İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi ,
– Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi ,
– Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi ,
– Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
– Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi ,
– Selçuk Üniversitesi ( Konya) Eğitim Fakültesi ,
– Pamukkale Üniversitesi, (Denizli)
– Uludağ Üniversitesi (Bursa) Eğitim Fakültesi

Ayrıca, “Psikoloji” bölümü mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlarda Rehber Öğretmen olarak çalışabilirler.
”Psikoloji” bölümlerinden mezun olanların görev alacakları özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almaları veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.
Bunların dışında, daha önceki yıllarda “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı” mezunlar da MEB tarafından bu alanda Rehber Öğretmen olarak atanabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Felsefe,
– Mantık,
– Sosyoloji,
– Psikoloji,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı için yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanında yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim Fakültelerinin “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” bölümlerinde 8 yarıyıllık dönemlerden oluşan 4 yıl süreli eğitim verilmektedir. Eğitim süresince;
1.yıl; Bilimsel Araştırma Teknikleri I-II, Eğitim Sos. ve Çağdaş Akımlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi I-II, Psikolojiye Giriş I-II, Felsefeye Giriş, Öğr. Mesleğine G., Türkçe I. Yazılı Anlatım, Türkçe II Sözlü Anlatım, Yabancı Dil I-II, Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I-II, Rehberlik ve Psik. Dan. Giriş, Özel Eğitime Giriş, Okul Deneyimi I, Güzel Sanatlar (seçimlik).
2. yıl; İstatistik I-II, Ergenlik Psikolojisi I-II, Çocuk Hakları KMÇ, Fizyoloji I-II, Temel Eğt. Teo. ve Sor., Bilgisayar, Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (seçimlik), Bireyi Tanıma Teknikleri, Gelişim ve Öğrenme, Eğitim Tarihi, Okul Öncesi Eğitim, Reh. ve Psik. Dan.’da Çağdaş Akımlar, Psikofizyoloji, Öğretimde Planl. ve Değ.
3. yıl; Davranış Boz. ve Eğt. I-II, Çocuk Suçluluğu ve Yen. Eğt., Mesleğe Yöneltme, Zeka Eng. Ço. Psk. ve Eğt., Farklı Öğretim Kad. Rehb., Okul Yönetimi, Yetişkin Psk. ve Ana-Baba Eğt., Temel İletişim Becerileri, Öğrt. Tek. ve Mat Geliştirme, Özel Öğrenme Güçlükleri, Aile Danışmanlığı, Çocuk Psikolojisi Uygulamaları, Eğitimde Program Uygulamaları, Üstün Çocuk. Psk. ve Eğitimi, Reh. ve Psik. Dan. Etik Kurallar, Özel Öğretim Yöntemleri I, Sınıf Yönetimi.
4. yıl; Örgütsel Psikoloji, Eğitim ve Öğretimde Testler I-II, Reh. ve Psik. Dan. İlke ve Tek., Grupla Psik. Dan., Psikiyatri I, Özel Öğretim Yöntemleri II, Okul Deneyimi 2, Test Uygulama I-II (Seçimlik), Seçmeli I-II, İnsan Kaynakları, Karşılaştırmalı Okul Sistemleri, Resimleriyle Çocuk, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Bu elemanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nda “Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)” unvanı verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Psikolojik danışma ve rehberlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan, belli koşulları taşıyanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

İdari yönden okul müdürü veya müdür yardımcısı olabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavı kazanırlarsa Eğitim Yöneticisi olabilirler.Özel şirketlerde kariyer danışmanlığı gibi unvanlarla çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Psikologluk,
– Öğretmenlik,
– Sosyal Hizmet Uzmanlığı,
– Pedagogluk.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek Elemanları,
– 2005 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS ) Kılavuzu
– Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005
– Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı Kurul Kararı)
– ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

İ – DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube
Müdürlükleri.
– Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel
Müdürlüğü,

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net