- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

RESTORASYON TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

RESTORASYON TEKNİSYENİ


TANIM

Taşınır ve taşınmaz sanat eserlerinin ve kültür varlıklarının korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda;
– Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
– Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır,
– Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarır,
– Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,
– Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
– Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,
– Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,
– Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler,
– Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,
– Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler,
– Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Restorasyon teknisyeni olmak isteyenlerin,
– Resim yeteneği olan,
– Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
– Görme keskinliğine sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Estetik görüşü olan,
– Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar.Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Endüstri Meslek
– Ankara Yapı Meslek Lisesi,
– İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yapı Meslek Lisesi.
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı meslek liselerinden;
– İstanbul Eyüp Haydar Akçelik Anadolu Meslek Lisesi ile
– Nevşehir Ürgüp Anadolu Meslek liselerinde eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Resim,
– Fen Bilgisi,
– İş-Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Yapı meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış, başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun olmak,
– Anadolu meslek liseleri için Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda bu bölümü tercih etmek ve gerekli puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– Mesleğin eğitim süresi yapı meslek liselerinde 4 yıl, Anadolu meslek liselerinde de 4 yıldır.
– Restorasyon bölümü öğrencileri, taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının (tarihi binalardaki bezemeler, ahşap oyma, taş oyma, altın varak, sedef vb eserleri) malzemelerin bozulma şekillerini, müdahale yöntemlerini, gerekli olan malzemelerle orjinaline uygun olarak bakım, koruma ve sağlamlaştırılmasını, ayrıca binaların ve süsleme elemanlarının rölevelerin çıkarılması (çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabının çıkarılması) konularında bilgi ve beceri kazanırlar.
– Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde (Anıtlar ve Müzeler Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile içerisinde Restorasyon bölümünün ağaç oyma, taş işçiliği, bezeme, sedef kakma, alçı işleri vb kısımları olan meslek birimlerinde) görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Meslek Lisesi Diploması ve Restorasyon Teknisyeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Meslek elemanları tarihi binaların, camilerin, köprülerin, çeşmelerin onarımı ve korunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Rölüve Anıtlar Müdürlükleri, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında,
– Özel sektörde restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda, ahşap oyma, sedef, kakma ve vitray atölyelerinde, kalem işleri yapan firmalarda çalışabilirler.
– İş bulma olanakları tarihi değerlerin bulunduğu yerlerde (Arkeolojik kazı alanlarında, kazı ekipleri içerisinde yer alabilir ve taşınır kültür varlıklarının onarımı ve konservasyonun da çalışabilir) daha fazladır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir.
Bir kısım öğrenciler vakıfların ve çeşitli kuruluşların verdikleri burs imkanlarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

– Kamu kuruluşlarında çalışan restorasyon teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar.Teknik hizmetler sınıfında 12. derecenin 3. kademesinde göreve başlarlar. Tarihi sanat eserlerinin sergilendiği devlet kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler.
– Özel sektörde ise işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlar. İşyerinin durumuna ve kendisinin bu işteki başarısına bağlı olarak asgari ücretin 2 veya 3 katı ücret alabilir.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Restorasyon Teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.
– Meslek liselerinin Restorasyon bölümünü bitiren öğrenciler istedikleri ve belirli şartları taşımaları halinde Meslek Yüksek Okullarının; Mimari Dekoratif Sanatlar, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon bölümlerine sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BENZER MESLEKLER

– Restorasyon Teknikeri,
– Yapı Teknisyeni,
– Yapı Ressamı,
– Mobilya Dekorasyon Teknisyeni.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu (2005),
– ÖSS Sınav Kılavuzu 2005,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net