- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

SAĞLIK EĞİTİMCİSİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

SAĞLIK EĞİTİMCİSİ


TANIM

Hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirme konusunda halkı bilgilendirerek, toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yükselmesine katkıda bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

– Sağlık ve sağlık eğitimi alanındaki gereksinimler, konular ve kaynaklar konusunda araştırma yapar,
– Sağlık eğitimi alanında bireyin ve toplumun gereksinimlerini belirler,
– Etkili sağlık eğitimi programları geliştirir,
– Uygun ilke ve yöntemlerle sağlık eğitimi programlarını uygular,
– Sağlık eğitimi program ve hizmetlerini yönetir,
– Sağlık eğitimi programlarını değerlendirir,
– Halk sağlığını koruma, sağlık sorunlarının çözümünde başvurabilecekleri yerler konusunda yazılı ve sözlü açıklamalar yapar.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

– Bilgisayar,
– Çeşitli büro malzemeleri (kağıt, kalem v.b.),
– Tepegöz,
– Video-TV.,
– İnsan maketi.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sağlık Eğitimcisi olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Okumayı seven, alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilen,
– Biyolojiye ve Psikolojiye ilgili,
– İnsanlara yardım etmekten ve onları eğitmekten hoşlanan,
– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen onları etkileyebilme ve yönlendirme gücüne sahip
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

– Genellikle sağlık merkezleri ve hastahanelerin büro kısımlarında olmakla birlikte, çalışılan pozisyona göre sınıflarda ya da konferans salonlarında çalışırlar. Çalışırken çok fazla sayıda insanla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Sağlık Eğitimi Fakültelerinin; Sağlık Eğitimi Bölümlerinde verilmekte iken, 2005-2006 öğretim yılında mesleğin eğitimiverilmemektedir. Aşağıdaki bilgiler eğitimin verildiği yıllar için geçerlidir.

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen Üniversitelerde verilmektedir.
– Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü,
– Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Fen Bilimleri,
– Sosyal Bilimler,
– Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak.
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sağlık Eğitimi Fakültesi “Sağlık Eğitimi ” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Eğitimi” lisans programlarından en az birini tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Tükçe-Matematik alanlarından mezun olanlar, bu programı tercih ederlerse, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak ÖSS-EA puanlarına eklenir. Bu da onların yerleşme olasılığını artırır.
Bunun dışındaki alan, kol ya da bölümlerden mezun olanların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.20 ile çarpıldığından, bu durumdaki adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ağız Diş Sağlığı, Anestezi, Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diyaliz, Ebelik, Hemşirelik, Hidroterapi, Labaratuar, Odyometri, Optisyenlik/Optometri, Patoloji, Laboratuar, Perfüzyon, Protez Ortez, Radyoterapi Radyoloji, Sağlık Laboratuarı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu Sağlık Teknikerliği, Tıbbi Laboratuarı, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğii Ana Çocuk Sağlığı, Çevre Sağlığı, Medikal Bakım, Ön Lisans Programlarından mezun olduklarında Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı olmaları halinde “Sağlık Eğitimcisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– Sağlık Eğitimi programında eğitim süresi 4 yıldır.
– Dört yıllık eğitim süresince; Matematik, Bilgisayar, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Hastalıklar Bilgisi,İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Çevre Sağlığı, Sağlık Yönetimi Kimya, Biyokimya, fizik, biyoloji, genetik, insan anatomisi, histoloji, tıbbi terminoloji(tıp terimleri) sosyoloji, iş güvenliği ve sağlığı, Sağlık Sistemleri, biyoistatistik, halkla ilişkiler, Beslenme, Yaşlılık ve Sorunları, Hasta Hakları, Aile Planlaması gibi dersler alırlar

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Sağlık Eğitimi bölümünü bitirenler “Lisans Diploması” ve “Sağlık Eğitimcisi” unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sağlık Eğitimcileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı çeşitli kuruluşlar, özellikle aile planlaması, çevre sağlığı merkezleri, kanserle, veremle savaş birimleri başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda çalışırlar. Sağlık hizmeti ve eğitimi yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar ile basın ve yayın kurumların sağlık iletişimi alanlarında da görev alırlar. Ayrıca öğretmenlik formasyonu derslerini alanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında sağlık bilgisi öğretmeni olarak da çalışabilirler. Sağlık Bakanlığına bağlı meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenliği, üniversitelerin ilgili fakülte ve Yüksekokulları’nın öğretim kadrosunda görev alabilirler.
Sağlık Eğitimcileri çoğunlukla öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası, asgari ücretin 2,5-3 katı dolayında ücret almaktadırlar. Çalışılan pozisyona göre bu ücret artabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör ) Bunun dışında Sağlık Kurumlarında yönetici olarak da çalışabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER
– Sağlık Yöneticisi,
– Sağlık Eğitim Uzmanı.

H- EK BİLGİLER

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi verilerine göre, Sağlık Eğitimi bölümünde okuyan öğrencilerin %69.4’ünü genel lise %30.6’sını ise Sağlık Meslek Lisesi mezunları oluşturmaktadır.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

– Meslek elemanları,
– Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– Sağlık Eğitimi (Haziran/2000 Doç.Dr.R.Selçuk TABAK),
– Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS)-2005,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net