- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI


TANIM

İnsanların hayatta oluşabilecek tüm risklerde uğradıkları kayıpları gidermede para desteği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan kişidir.

A- GÖREVLER

Sigorta şirketleri, kendilerine her ay belli bir pirim ödeyen kimselere, emekliliklerinde maaşa bağlanmak, hastalandıklarında, kazaya uğradıklarında, zararlarını veya ihtiyaçlarını gidermeleri için gereken parasal desteği sağlayan kuruluşlardır.
Bu kuruluşlarda çalışan Sigortacılık meslek elamanı,

– Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik vb. risklere karşı kendini gelecekte parasal yönden güvencede hissetmek isteyen kimseleri belirler. Bunun için çeşitli gruplara sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirir,
– Müşterinin ihtiyaçlarını belirler, ürün tanıtımı yapar,
– Sigorta yaptırmak isteyen müşterinin işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler,
– Müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlar,
– Bir kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini inceler, kaybın gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için durumu sigorta eksperlerine inceletir, hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasına yardımcı olur, tazminatın müşteriye ödenmesini sağlar,
– Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapar,
– Süreli sigortalarda süre sonunda poliçeyi yeniler,
– Zeyilname düzenler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Başvuru formu,
– Sağlık raporu formu,
– Tahsilat form ve makbuzları,
– Tazminat talep formu,
– Zeyilname,
– Değişik tipte sigorta poliçeleri, müşteri ve hasar dosyaları,
– Kağıt, kalem, bilgisayar, daktilo ve hesap makinesi,
– Telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sigortacılık meslek elemanı olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme, sayılarla işlem yapabilme,
– Başkalarını etkileyebilme, ekip halinde çalışma yeteneklerine sahip,
– Büro işlerinden hoşlanan,
– Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
– Dış görünümüne dikkat eden,
– Çok dikkatli, sabırlı,
– Sosyal ilişkilerde başarılı, dışa dönük
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sigortacılık meslek elemanı sigorta şirketlerinde, büro ortamında çalışırlar. çalışma ortamı temiz ve düzenlidir. Çalışırken hem müşterilerle etkileşim halindedir, hem de verilerle (sayılar) meşgul olur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki fakültelere bağlı meslek yüksekokullarının “Sigortacılık” bölümünde verilmektedir.

– Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Celal Bayar Üni. (Manisa) Demirci MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Cumhuriyet Üni. (Sivas) Cumhuriyet MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Cumhuriyet Üni. (Sivas) Şarkışla Aşık Veysel MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Cumhuriyet Üni.(Sivas) Divriği MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Cumhuriyet Üni.(Sivas) Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO.Sigortacılık Bölümü,
– Cumhuriyet Üni. (Sivas) Akdağmadeni MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Harran Üni. (Şanlıurfa) Suruç MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) Sapanca MYO. Sigortacılık Bölümü,
– Mersin İlağa Eğitim ve Kültür Vakfı Mersin Deniz ve Ticaret MYO. Sigortacılık Bölümü.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Türkçe,
– Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerinin Kol Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler, “Sigortacılık” ön lisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık” (EA) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Meslek yüksekokullarının “Sigortacılık Bölümü” eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim süresince; İstatistik, Matematik, Hukuk, Ekonomi ve Muhasebe derslerinin yanı sıra, Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar. Ayrıca, teorik düzeyde verilen meslek dersleri, 2. yıl yaz döneminde 2,5-3 ay süresince sigorta hizmetlerinin sunulduğu işletmelerde, uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ön Lisans Diploması” ve “Sigortacılık Meslek Elemanı” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Genel olarak Sigortacılık eğitimi görmüş meslek erbabı çalıştığı sigorta acentesinin iştigal konusuna göre Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat) yada Elementer Sigorta Temsilcisi olarak istihdam edilme imkanına sahip olabilmektedir.
Sigortacılık, ülkemizde hızla gelişmekte olan bir hizmet alanıdır. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı, koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Dolayısıyla, bu talep karşısında hızla gelişmekte olan sigorta sektörü için çok geniş bir istihdam alanı yaratılmıştır.
Lise ve dengi okul mezunlarına da iş alanı sunan sigorta sektöründe, özellikle mesleki eğitim görmüş ara insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanda çalışmak isteyenlerin işsiz kalma riski çok azdır.
Bu alanda çalışmak isteyenler için, işsiz kalma riski çok azdır. Sigortacılık meslek elemanları kendi işlerini de kurabilirler.
Genellikle mesleğe giren kişiler, mesleği geçici olarak görmekte ve işbaşında öğrenmektedir. Bütün bunlara rağmen, gelişmelere bağlı olarak meslek gençler arasında giderek vaat eden bir meslek olarak talep görmeye başlamıştır. İşe yeni alınan elemanlarda aranan nitelikler bölgelere göre farklılık gösterebilmektedir. (Gelişmiş bölgelerde üniversite mezunu aranması vb.)
Sigortacılık meslek elemanı olarak çalışmak isteyenler, sigorta hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
Kadınların bu meslekte çalışma oranları oldukça yüksektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– Öğrencilerin, eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kurumları’na ödemek zorunda oldukları harçlar vardır ki, bu harç miktarları her yıl yüksek öğretim kurulunun önerisi üzerine bakanlar kurulu tarafından tespit edilmektedir. Ödeme zorluğu içinde bulunan öğrencilerin harçları, borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınacak harç kredileri ile karşılanabilmektedir.
– Öğrenciler, yüksek öğrenimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilir ve yaz dönemlerindeki uygulamalı eğitimleri süresince, işletmeler tarafından ön görülen miktarlarda kazanç elde edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

– Sigortacılık meslek elemanı olarak ilk işe başlanıldığında asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. İşteki tecrübe, pozisyon ve işletmenin yapısı doğrultusunda, bu kazançta 1,5-2 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Sigortacılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde; Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecicilik lisans programlarına geçebilirler.
Sigortacılık elamanı olarak çalışma hayatına girenlere, bağlı oldukları işletme tarafından hizmet-içi eğitim verilmektedir. Sigortacılık meslek elemanı, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre yönetim kademelerinde yer alabilir. Herhangi bir sigorta alanında uzmanlaşabilir.

BENZER MESLEKLER

– Bankacı,
– Muhasebeci,
– Ekonomist.

H- EK BİLGİLER

Kişilerin canlarını ve mallarını sigorta ettirmeleri nedeni ile bu mesleği icra edenlerin, sigortalıyı mağdur edecek eksik ve yanlışlıklardan uzak sorumluluk bilinci ile işlerini yapmaları gerekmektedir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız Kuzgun) 2000,
– İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma Merkezi,
– 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2005,
– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net