- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

SOSYAL ANTROPOLOG

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

SOSYAL ANTROPOLOG


TANIM

Sosyal antropolog, çeşitli insan topluluklarının yaşam biçimlerini, kültürlerinin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürler arası etkileşimi inceleyen kişidir.

A- GÖREVLER

– Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, bazı gruplara anket uygular,
– Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme, toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır,
– Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder,
– İnsan ve çevresi hakkında bilgi toplar,
– Topladığı verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Fotoğraf makinesi,
– Teyp,
– Kamera,
– Film,
– Soru kağıtları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Sosyal antropolog olarak çalışmak isteyenlerin,
– Araştırmalarını bizzat olayı gözlemleyerek, olayın içinde yaşayarak, bütün duyu organlarını kullanarak yaptığından, bedensel açıdan herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
– İnsanlarla ilişki kurmaktan hoşlanması, insan davranışlarını ve yaşama şeklini sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip
kimseler olması gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

– Araştırma, bizzat alanda gerçekleştirilir,
– Yapılan araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi büro ortamında yapılır,
– İşi yürütürken seyahat etmek, uzun süre evden uzak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir,
– Çalışılırken üzerinde araştırma yapılan toplumun bireyleriyle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
– Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü,
– İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü,
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünde verilmekte iken, “Sosyal Antropoloji” ve “Fiziki Antropoloji” bölümlerinin birleşmesi ve “Antropoloji” adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, “Sosyal Antropoloji” bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Sosyal Antropoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Tarih,
– Coğrafya,
– Sosyoloji,
– Psikoloji,
– Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Fen Edebiyat Fakültesi “ Sosyal Antropoloji ”, lisans programlarından biri için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sosyal Antropoloji ” , lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadı.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince: İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy Sosyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, Sosyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Sosyal Antropolojiye Giriş, Bilgi İşlem, Veri Değerlendirme, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi (Kentleşme ve Sorunları), Sanayi Antropolojisi, Kalkınma Antropolojisi, Sağlık Antropolojisi, Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Geleneksel Kültüründe Değişmeler, Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

– Eğitim sonunda Sosyal Antropoloji Bölümü,bitirenler Lisans Diploması ve “Sosyal Antropoloğ “unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, sosyal araştırma gibi bölümlerinde çalışabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden yararlanılır.

EĞİTİM SONRASI

Bazı kamu kurumlarında (Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi) araştırmacı olarak görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Fizik antropolog,
– Sosyal psikolog,
– Sosyolog,
– Etnolog.

I – YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– 2001 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu – 2000
– ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi – 2000
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ – DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net