- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

STİLİST

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

STİLİST

TANIM

Çağdaş moda anlayışı ile giyim sektörünün hazır giyim ve ısmarlama giyim birimlerinde giysi modellerini tasarlayıp, bu tasarımlara uygun tekstil ürününü saptayan ya da tekstil ürününe göre model tasarımı ve uygun aksesuar seçimi yapan, bütün bu çalışmalarını resim, çizgi ve grafiklerle oluşturan kişidir.

A- GÖREVLER

– Hazır giyim ve ısmarlama giyimde, uygulanabilir nitelikte, her türlü spor, abiye model tasarımı yapar, kreasyon hazırlar,
– Firma tarzına uygun modeller üzerinde, günün moda anlayışına paralel değişiklikler yapar, çeşitli görüşler üretir,
– Modele uygun renkte kumaş ve aksesuar seçimi yapar,
– Kumaşa veya tekstil türüne uygun model tasarlar,
– Günün moda anlayışını izler,
– Ismarlama giyim üzerindeki çalışmalarda, müşterinin isteklerini ve fiziksel yapısını dikkate alarak model geliştirir,
– Her türlü takı, kemer, çanta, ayakkabı vb. aksesuar tasarımları yapar,
– Giysi üzerinde uygulanabilecek; aplike, brode nakış tasarımı yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Suluboya, guaş boya, fırça ve benzeri boya malzemeleri,
– Kumaş vb. tekstil ürünleri,
– Karakalem, rapido, deri, kağıt, iğne, iplik gibi malzemeler,
– Metre, cetvel gibi ölçüm aletleri,
– Çizim masası,
– Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Stilist olan kişiler genellikle sanatçı bir kişiliğe sahiptirler. Çoğunlukla çalışmalarında yeni modeller çizerler. Bu nedenle stilist olmak isteyenlerin;
– Yaratıcı,
– Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
– Zihinde canlandırdıklarını çizimle ifade edebilen,
– Güzel sanatlara karşı ilgili, özellikle çizim konusunda yetenekli,
– Geneli ve ayrıntıyı algılama,
– Başkalarını ikna edebilme özelliğine sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kapalı ortamlarda, büro ve atölyelerde sakin bir ortamda çoğunlukla oturarak çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

– Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde stilistlik mesleğine yönelik kurslar verilmektedir.
– Ayrıca, kültür merkezleri, belediyenin açmış olduğu mesleki eğitim kurslarında ticaret odaları ile MEB’nca ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılan meslek kurslarında belirli bir ücret karşılığında bu mesleğe yönelik eğitim sunulmaktadır.
– Ayrıca, Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin giyim, hazır giyim, örme hazır giyim, deri hazır giyim, terzilik (kadın terziliği, erkek terziliği), resim ve moda (giysi) tasarımı bölümlerinde stilistlik dersleri bulunmaktadır.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Kız teknik öğretim kurumlarında düzenlenecek meslek kurslarına girebilmek için ilköğretim çağı dışında olmak gerekmektedir.
– Kız meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okulca belirlenen giriş koşullarına uygun olmak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

– Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında ve halk eğitim merkezlerinde istek olması ve grupların oluşturulması durumunda, süreleri değişebilen stilistlik kursları düzenlenebilmektedir.
– Kız meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.
– Meslek liselerinde; 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
– Stilistliğe yönelik mesleki eğitimlerde özellikle, temel sanat eğitimi, beden ölçüleri ve insan anatomisi, desen, çizim, model geliştirme, aksesuar tasarımı, kostüm, moda tarihi gibi meslek derslerine uygulamalı ve kuramsal düzeyde yer verilmektedir. Söz konusu derslerde öğrencilere, model tasarımı, belli bir tarza bağlı olarak model geliştirme, tekstil ürünlerinin tanıtımı, aksesuar tasarımı, maliyet hesapları ve herhangi bir ürünün tamamlanmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazandırılır. Bu eğitim süresince özellikle üretimi yapılacak giysinin biçiminin ve kumaşının günün modasına göre ve ortaya çıkacak ürünün maliyetinin göz önüne alınarak belirlenmesine ilişkin meslek derslerine yer verilmektedir. Kız meslek liselerinin 3. sınıfında 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda eğitimler sürdürülmekte, meslek derslerinin yanı sıra genel kültür dersleri de alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

– Kız teknik öğretim kurumlarında (pratik kız sanat okulu, kız meslek lisesi ve kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde) düzenlenen meslek kurslarını bitirenlere “Kurs Bitirme Belgesi” verilir.
– Kız meslek lisesini bitirenlere meslek lisesi diploması ve “Teknisyen” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Stilistlerin iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Stilistler; konfeksiyon, butik ve ısmarlama giyim, triko, deri, ihracaat firmaları, özel kurum ve kuruluşların giyim atölyelerinde iş bulabilirler. Model tasarımı, koleksiyon hazırlama ve geliştirme, örnek üretim ünitelerinde teknik eleman olarak çalışabilir ve kendi işyerlerini açabilirler. Bayanların bu alanda çalışma oranları oldukça yüksektir. Stilistler, edindikleri bilgi ve becerileri, giyim sektöründe modelistlik, konfeksiyonculuk, moda tasarımı gibi alanlarda kullanabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

– Döner sermaye sistemi içerisinde eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere “Öğrenci Hakkı” olarak bir ücret ödenmektedir.
– 3308 Sayılı Meslek Eğitimi Kanunu’na göre; işletmelerde beceri eğitimi gören her öğrenci, asgari ücretin % 30’undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır.

EĞİTİM SONRASI

– Stilist olarak ilk işe başlanıldığında, eğitim durumuna göre asgari ücretin iki katı civarında ücret alınabilmekte, tecrübe arttıkça; uzmanlık alanı ve işletmenin büyüklüğüne göre alınan ücrette 2-3 kat artış olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

– İşe ilk başlanıldığında stilistler, tecrübeli meslektaşlarının gözetiminde çalışırlar. Ayrıca, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre, üretimin her kademesindeki çalışmalara ilişkin, işletme bünyesinde, hizmet-içi eğitim programları düzenlenebilmektedir.
– Ticaret odası ile MEB tarafından ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, bu alanda çalışanlara yönelik mesleki kurslara da yer verilmektedir.
– Özellikle son yıllarda stilistlik, modelistlikle beraber düşünülmeye başlanılmıştır. Moda tasarımı içinde bir modelin geliştirilmesinden, kalıbının çıkarılması, serileştirilmesi ve ürünün sonuçlandırılmasına kadarki süreçte stilistler özellikle modelistliğe yönelik eğitim alarak kendilerini yetiştirebilirler, geliştirdikleri modelin kalıbının çıkarılması ve serileştirilmesi çalışmalarında da yer alabilirler.
– Stilistler, ısmarlama giyim veya hazır giyim alanlarında uzmanlaşabilirler. Çocuk giyimi, yaşlı giyimi, genç giyimi veya iç çamaşırı alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırabilir veya takı, kemer, çanta gibi aksesuarlara yönelik model geliştirme çalışmalarına ağırlık verebilirler.
– Stilistler, çalıştıkları işletmenin yapısına göre yönetici kademelerinde yer alabilir, eğitim durumları ve uzmanlık alanları paralelinde işin planlanması ve sonuçlandırılmasında ileri düzeyde teknik eleman olarak çalışabilirler. Özellikle lise ve dengi okul mezunları, 2 yıllık meslek yüksekokulları moda konfeksiyon, hazır giyim ve deri konfeksiyon önlisans programlarında eğitimlerine devam edip ilerleme kaydedebilir veya akademik kariyere yönelebilir, tercihleri doğrultusunda ve ÖSS’yi kazanmaları durumunda yetenek sınavıyla 4 yıllık mesleki yaygın eğitim fakülteleri giyim bölümünde eğitimlerini sürdürerek eğitici kademelerinde yer alabilirler.

BENZER MESEKLER

– Moda Tasarımcısı,
– Modelist,
– Tekstil Tasarımcısı,
– Konfeksiyoncu (Genel),
– Grafiker.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Firmanın veya müşterinin istekleri ve özellikleri doğrultusunda tekstil ürününe uygun olarak model geliştirmekten, maliyeti göz önüne alarak her türlü israftan kaçınmaktan, moda anlayışını takip etmekten ve sektördeki her türlü yenilik ve gelişmeleri izlemekten ayrıca meslektaşları, üretim ve yönetim kademesinde yer alan personelle işbirliği yapmaktan sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ

İşin, sürekli göz dikkati gerektirmesi ve özellikle mesleğin icrasında bilgisayardan yararlanılması durumunda ekrandan gelen ultraviyole ışınlarına maruz kalınması, göz bozukluklarına neden olabilmektedir.
Bilgisayarla çalışılırken ultraviyole ışınlarından korunma tedbirleri alınmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net