- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

TELEKOMÜNİKASYON (HABERLEŞME) TEKNİSYENİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

TELEKOMÜNİKASYON (HABERLEŞME) TEKNİSYENİ

TANIM

Radyo, televizyon, telefon, telsiz, faks vb. haberleşme cihaz ve sistemlerinin üretimi ve kurulması sırasında mühendis ve teknikere yardımcı olan, cihaz ve sistemlerin bakımını yapan, bozulanları onaran kişidir.

A- GÖREVLER

– Bina içi, şehirlerarası ve milletlerarası haberleşme şebekelerinin kurulmasında görev alır, araçların ve sistemin bakımını yapar, bozukluklarını giderir,
– Radyolink, uydu-link ve fiber optik hatlarında meydana gelebilecek arızaları giderir,
– Haberleşme cihazları ve sistemlerinin üretiminde görev alır,
– Haberleşme sistemlerinin bakım ve işletmesinde görev alır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

– Avometre,
– Sinyal jeneratörleri,
– Osilaskop,
– Mikrofon, hoparlör, kulaklık,
– Ses frekans devreleri,
– Çeşitli tipte kablolar,
– Pense, tornavida gibi el aletleri,
– Kalem ve tabanca tipi havya,
– Özel amaçlı konvektörler ve elektronik bileşenler,
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Telekomünikasyon teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerinde başarılı,
– Görme ve işitme organları sağlam,
– Gözleri ve ellerini uyumlu olarak kullanabilen,
– Sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Haberleşme cihazlarının imalinde görev yapan telekomünikasyon teknisyenleri; fabrika ve atölye gibi kapalı, aydınlatılmış ve dış uyarılardan yalıtılmış mekanlarda çalışırlar. Montaj, bakım ve onarımlarda ise haberleşme cihazlarının bulunduğu ortama göre, kapalı mekanlarda veya açık havada çalışabilirler. Ayrıca çalıştığı kurum ve kuruluşların şartlarına ve işin niteliğine göre vardiyalı olarak çalışabilirler. Kişi çalışırken birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleriyle iletişim kurması gerekebilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Anadolu Teknik Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerinin “Telekomünikasyon” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.

Anadolu Teknik Liselerine Başvuru Şartları:
a) Orta öğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak (İlköğretim okulundan sonra öğrenimine ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına bir süre devam etmiş olanlar sonavı kazansalar bile bu okullara alınmazlar)
b) Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,
c) Yabancı dille öğretim yapan iklöğretim kurumlarını bitirenler (Anadolu lisesi, özel lise vb.) ile yurtdışında okulun eğitim diliyle ilköğretim oukluna denk bir eğitim görenler, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonunda Anadolu teknik ve Anadolu meslek liselerinden birine girmeye hak kazanmaları halinde açık kontenjan dahilinde hazırlık sınıfını okumadan doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Bu durumda olan öğrenci sayısı açık kontenjandan fazla olduğu takdirde, Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında daha yüksek puan alan öğrencilere öncelik verilir.
Sınav sonucunda bu okullardan birine girmeye hak kazananların velileri tarafından, okula kayıt sırasında yabancı dil seviyeleri bakımından dokuzuncu sınıfa devam edebilecek durumda olduklarının bildirilmesi halinde yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda başarılı oldukları takdirde açık kontenjan dahilinde doğrudan dokuzuncu sınıfa alınırlar.
Endüstri Meslek Liselerine sınavsız öğrenci alınmaktadır. Bu bölümde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, okulun kontenjan durumuna ve bu bölümü tercih edenler arasında ilköğretim diploması derecesine göre okul müdürlükleri tarafından yerleştirilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, Anadolu teknik liselerinde 5 yıl, endüstri meslek liselerinde 4 yıldır. Meslek eğitiminde; 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. Genel kültür derslerinin yanı sıra;
– Teknik ve Meslek Resmi,
– Elektroteknik,
– Ölçme Tekniği,
– Temel Elektronik,
– Elektronik,
– Elektronik Laboratuarı,
– Haberleşme Tekniği,
– Bilgisayara Giriş,
– Dijital Elektronik,
– Bilgisayar Uygulamaları,
– Mikroişlemciler,
– Radyo Tekniği gibi meslek dersleri,
– Atölye ve laboratuar gibi uygulamalı dersleri alırlar.
Eğitim uygulamalı ve teorik yürütülür. Endüstri meslek liselerinde 3. dönemden itibaren 2 gün okulda teorik 3 günde işletmede beceri eğitimi yapılır. Anadolu teknik liselerinde okuyan öğrenciler, meslekleriyle ilgili yaz stajı yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara bölümle ilgili “Meslek Lisesi Diploması” verilir, 3795 sayılı kanuna göre “Teknisyen” unvanı ile istihdam edilirler.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Telekomünikasyon teknisyenleri; haberleşme cihazlarının imali, kurulması, bakım ve onarımı konularında faaliyet gösteren PTT, TRT, Silahlı Kuvvetler ve özel telekomünikasyon şirketlerinde çalışabilirler.
Haberleşme ilk çağlardan beri insanoğlu için bir gereksinim olmuştur. İnsanlar birbirlerine mesajlarını iletebilmek için çok değişik yol ve yöntemler denemişler, bu yöntemleri geliştirmek içinde sürekli yeni arayışlar içinde olmuşlardır. İlkel ve doğal yöntemlerle başlayan haberleşme, giderek yerini daha teknik, çeşitli ve hızlı yöntemlere bırakmıştır. Artık insanlar dünyanın bir ucundan diğerine, hatta aydan dünyaya haberleşebilmektedirler. Bir zamanlar lüks sayılabilen haberleşme cihazları artık en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Haberleşmeye, dolayısıyla haberleşme araçlarına olan ihtiyacın artması bu alanda yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu alanda çalışma alanı oldukça geniştir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu’nca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimden sonraki kazanç işyerinin kamu veya özel olmasına, işletmenin büyüklüğüne ve ücret politikasına, deneyim süresine göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

– Deneyim süresinin artması ve kişisel gayretle başteknisyenliğe kadar yükselebilirler,
– Meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümünden mezun olanlar, istedikleri taktirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca meslek liselerinin Telekomünikasyon bölümünden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– ÖSS’ da başarılı olmak koşulu ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– MEB Örgün ve Yaygın Mesleki-Teknik Öğretim Kurumları Tanıtıcı El Kitabı,
– Milli Eğitim Bakanlığı 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
– 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumlar Ankara-2004
– Meslek Elemanları,
– İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
www.meb.gov.tr,
– ÖSYM 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
– 4702 Sayılı Kanun,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net