- Hoşgeldiniz

Rehber-turk.net Türkiyenin öncü firma rehberi

evdeis.infologo

Üye Olup Firmanızı Ekleyebilirsiniz

ÜYE OL GİRİŞ YAP

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ

Adres : -

Telefon : -

E-Posta : -

TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİTANIM

Haberleşme sektöründe, bir noktadan bir çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

A- GÖREVLER

Telekomünikasyon mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor agları, internet, genis bantlı iletisim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.Telekomünikasyon mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
– Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,
– Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
– İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü,
– Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirilmesi,
– Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,
– Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,
– Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,
– Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü
faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizor
– Spektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoru
– Sinyal işleme yazılım ve donanımı,
– Veri iletim hatları,
– Bilgisayar,
– Osiloskop,
– Multimetre.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Telekomünikasyon mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
– Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,
– Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
– Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Tasarım gücü kuvvetli,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
– Dikkatli,işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
– Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
– Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler.Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler.
Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır.
Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler.Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.
Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin ”Telekomünikasyon Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Matematik,
– Fizik,
– Yabancı Dil (İngilizce).

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ” Telekomünikasyon Mühendisliği” programını tercih etmek gerekmektedir.
Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,8 ile çarpıldığından diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak; yukarıda belirtilen alan/kol/bölümleri dışında bir bölümden mezun olanlar Telekomünikasyon mühendisliği lisans programını tercih etmeleri durumunda adayların Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0,3 ile çarpıldığından yerleşme şansları azalmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Deniz Elektroniği, Deniz Haberleşme, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Oto Elektrik-Elektronik, Otomasyon, Radyo ve Televizyon Tekniği , Telekomünikasyon önlisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır
Eğitimin birinci yılında;
(1.yarıyıl) Matematik I, Fizik I, Lineer Cebir, Genel Kimya, İngilizce I, Türkçe I, Telekomünikasyon Mühendisliğine Giriş,
(2.yarıyıl) Matematik II, Fizik II, Olasılık ve İstatistik, Int.Com.And Inf.Sys., İngilizce II, Türkçe II,
İkinci yılında:
(3.yarıyıl) Diferansiyel Denklemler, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), Elektrik Devre Temelleri (Türkçe+İngilizce), Malzeme, Int.Sci. And. Comp. Prog. , Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri dersi,
(4.yarıyıl) Elektromagnetik alanlara giriş,Elektroniğe giriş (Türkçe+İngilizce), Analog işaret işleme,Veri Yapıları ve Yazılım Prensipleri, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB),İngilizce III,
Üçüncü yılında:
(5.yarıyıl) Sayısal İşaret İşleme, Sayısal Sistemlere Giriş (Türkçe+İngilizce), Klavuzlanmış Dalgalar ve Alanlar (Türkçe+İngilizce), Elektronik Devreleri, Analog Haberleşme, Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri,
(6.yarıyıl) Sayısal Sistem Laboratuarı, Sayısal Haberleşme (Türkçe+İngilizce), Sayısal İşaret İşleme Laboratuarı, Kontrol Sistemleri, Ekonomi, Elektronik Devreleri Laboratuarı, Seçime bağlı Temel mühendislik (E.H.M.B dışı),
Dördüncü yılında:
(7.yarıyıl) Temel Haberleşme Laboratuarı, İnkılap Tarihi I , seçime bağlı 4 tane meslek tasarım dersi (Mikrodalga Mühendisliği, Mobil İletişime Giriş, Haberleşme Teorisi,Veri Haberleşmesi, Antenler, Mikrodalga Sistem ve Anten Laboratuarı, Yapay Sinir Ağları, Object Oriented Programming for Com.,Bağlaşma ve Teletrafik Teorisi, Mikroişlemci Sistemleri, Ses ve Konuşma), Seçime bağlı 1 tane insan ve toplum bilimleri dersi (Telecommunication System Man.),
(8.yarıyıl) Bitirme Ödevi, İnkılap Tarihi II, Seçime bağlı 4 tane meslek tasarım dersi (Haberleşme Sistemleri, Sayısal Haberleşme Sistemleri Laboratuarı.,SatelliteCom.(Türkçe+İngilizce),Fiber optic om.Systems,Uzaktan Algılama (Türkçe+İng), Radar Sistemleri, Wireless Com. Networks, introduction to Multimedia, Sayısal Bağlaşma Sistemleri, Image Processing Fundamentals, Mikrodalga Radyo Haberleşmesi, Introduction to Optimization,Digital Speech Processing)dersleri verilmektedir.
Lisans programının ilk bir yada bir buçuk yılında temel mühendislik dersleri,daha sonra yoğun olarak haberleşme ve işaret işleme konularında teori,tasarım ve laboratuar içeren dersler verilmektedir.Program bilgisayar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir.Son sınıfta öğrencilere bitirme ödevi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara üniversite tarafından “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans diploması ve”Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Telekomünikasyon mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında çalışabilirler.
Yurt dışsında çalışma imkanları da mevcuttur.
Ayrıca telekomünikasyon mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.
Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı – yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır.Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde staj yapmak zorunda olup,işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip
edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Elektronik Mühendisi,
– Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
– Elektrik-Elektronik Mühendisi,
– Bilgisayar Mühendisi,

H- EK BİLGİLER

Eğitimin içeriği İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümüne aittir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

– Meslek elemanları,
– İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,
– Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,
– Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları ,Telekomünikasyon Mühendisliği Programı öğretim üyesi,
– Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürü,
– ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
– OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2005 Kılavuzu,
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

İlgili Terimler :
Rehber-turk.net